+ שיטות ניהול ושיווק חדשניות בתעשייה (מסלולי סיוע ממשלתיים)

5/01/2009

מידע לגבי סיוע ממשלתי להחדרת שיטות ניהול חדשניות במפעלים,
  שמטרתן הפחתת עלויות, ייצור והגדלת היקף המכירות והרווחים. 
  מתן מידע לגבי הקריטריוני  וסיוע בהגשת הבקשות לכלי הסיוע הקיימים.


חונכות עסקית - שיפור ביצועי העסק ורמת רווחיותו תוך שיפור הניהול, 
  הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.


ניהול איכותי בתעשייה - הטמעת שיטות ניהול חדשניות לשם הפחתת עלויות,   

  הגדלת התפוקות, ייעול ריצפת הייצוא וכו'...

 

ליווי שיווקי לחו"ל - סיוע וליווי ליצואנים קטנים בחשיבה, בתכנון ובהערכות שיווקית

  לחו"ל ע"י יועץ מקצועי
 
משרד התמ"ת משתתף במימון ההשתתפות בתוכניות אלה.
 

הדפסשלח לחבר
שירותים נוספים
+ חוק עידוד השקעות הון (מסלול סיוע ממשלתי), 5/01/2009
+ קרן סיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה (מסלול סיוע ממשלתי), 5/01/2009
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share