מידעון איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסיבה - אפריל 2016

/Pulseem/ClientImages/2697///header-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94.png
מידעון מס' 2 - אפריל 2016

 

לחברים שלום רב,

בשבועות האחרונים מתקיימים דיונים אינטנסיביים עם נציגי המשרד להגנת הסביבה על מנת לבחון את אופן תיקון תזכיר חוק רישוי משולב, כך שייתן ביטוי לסייגים המהותיים של התאחדות התעשיינים.

חלק מהערות ההתאחדות התקבלו ע"י נציגי המשרד להגנת הסביבה, ותזכיר החוק יתוקן בהתאם. עם זאת, נותרו מספר סוגיות מהותיות בהן קיימת עדיין מחלוקת, ואנו ממשיכים בפעילות על מנת שיתוקנו גם הן.
אנו ממליצים לכל אחת ואחד מכם להכיר מקרוב את יוזמת החקיקה, ומבקשים הערות והתייחסויות, אשר יכולות לסייע בידנו במהלך המו"מ.
מידע מפורט בנושא, כולל נוסח תזכיר החוק ועמדות התאחדות התעשיינים בנושא ניתן למצוא באתר התאחדות התעשיינים - לחצו כאן >>

לפרטים נוספים, ניתן לפנות אל גב' אסנת אביטל, ראש תחום איכות הסביבה באיגוד - osnat@industry.org.il

 

שימוע ציבורי לעדכון תעריפי שפכים אסורים

 

רשות המים פרסמה שימוע ציבורי לעדכון תעריפי שפכים אסורים וכללים לניתוק מים למפעלים.

לקריאת התעריפים לחצו כאן>>
לקריאת התשתית הכלכלית עליה מתבססים השינויים לחצו כאן>>
לקריאת כללים לניתוק מים לחץ כאן>>

אנא העבירו הערותיכם עד ה- 17.4 (שימו לב שהמועד להגשת הערות לרשות המים הוא מיד לאחר חג הפסח).

 

ביטול אגרות

 

המשרד להגנת הסביבה פרסם השבוע (28.3.16) 4 טיוטות להערות הציבור בדבר כוונתו לבטל את האגרות הבאות :
- אגרת היתר רעלים
- אגרת היתר פליטה
- אגרות היתר הזרמה לים (6 אגרות שונות)
- אגרות מתוקף תקנות הרוקחים)יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(

המועד האחרון להגשת הערות הוא ה- 18.4.16, אנו נעדכן לאחר אישור שינוי החקיקה ומועד הכניסה לתוקף.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסנת אביטל, ראש תחום איכות הסביבה, osnat@industry.org.il

 

/Pulseem/ClientImages/2697///Fotolia_18593505_Subscription_Monthly_M.jpg
שקיות כבר לא זורקים לפח ! 

 

השבוע אושר במליאת הכנסת "חוק השקיות", לאחר דיונים ממושכים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. 
לקריאת הנוסח העדכני לחצו כאן >>
לפי הנוסח הסופי, לאחר עבודה מרובה של התאחדות התעשיינים, שונה מנגנון גביית התשלומים בגין השקיות, וכרגע חובת החוק מתמקדת בתשלום אגרה ע"ס 10 אגורות על ידי בתי העסק, וכן בהעלאת איכות השקיות ע"י איסור השימוש בשקיות שעוביין נמוך מ-20 מיקרון (איסור על "שקיות הגופייה"). במקביל נועד משרד הכלכלה עם החברות התעשייתיות המייצרות שקיות, והסכים על מתן מענקים לשדרוג והסבת קווי ייצור, כך שהחברות לא יפגעו משמעותית.

 

כימיקלים ומזון 

 

בחודש פברואר התקיים מפגש של תעשיינים מאיגוד הכימיה ומאיגוד המזון בנושא הסדרת רגולציה ופיקוח בתחומים בהם ישנה השקה בין כימיקלים ומזון. בסיום המפגש התקבלה החלטה להקים צוותי משנה על פי תחומים, צוותים אלו יקבלו החלטות לגבי המשך הפעילות בנושא.

תעשיינים מהתחומים הבאים מוזמנים להשתתף בצוותי המשנה :

• כימיקלים במזון
• כימיקלים הבאים במגע עם המזון (מוצרי אריזה וכימיקלים הקשורים באריזה, אשר במגע עם המזון).
• דטרגנטים הבאים במגע עם מזון
• תכשירים למשק החי והגנת הצומח

לפרטים נוספים ולהשתתפות בצוותי המשנה ניתן ליצור קשר עם גב' טל קוטינסקי,ראש תחום ניהול סיכונים, בטלפון - 03-5198724 או במייל talgk@industry.org.il

 

מפגש להקמת צוות חשיבה: חומרי הדברה בישראל – 15/2/2016

 

המפגש נערך ביוזמתו של עו"ד איל עופר מהחממה האקדמית ליזמות חברתית סביבתית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. במפגש השתתפו נציגי משרדי ממשלה שונים בניהם משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, ארגונים חקלאים, יצרני מזון, יצואני תוצרת טרייה, יצרני מוצרי הגנת הצומח, נציגי הציבור, אדם טבע ודין והתאחדות התעשיינים.
במהלך המפגש הוצגה הרגולציה הנוגעת לחומרי הדברה בישראל והרגולציה המקבילה בארה"ב והתקיים דיון. ההבדל המהותי בו דנו הוא היעדר גוף מרכזי אחד שמרכז את הסמכויות והידע הנוגעים לחומרי ההדברה בישראל. היצף תקנות וסמכויות מחייבות מצד אחד והעדר אכיפה מאידך. כאשר בארה"ב כל הנושאים הנוגעים להדברה מרוכזים תחת ה- EPA.
לפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות במייל לטל (גרד) קוטינסקי – Talgk@industry.org.il

 

מי רוצה כיסא ירוק ?

 

ביום עיון שנערך בהתאחדות התעשיינים בתאריך ה- 14.1.16 הוצגו בפני חברי ענף הריהוט יוזמות ממשלתיות לקידום הריהוט הירוק – עדיפות ברכש ציבורי והתו הירוק הניתן על ידי מכון התקנים.
מהו בכלל "רהיט ירוק"? רהיט שהשפעותיו הסביבתיות והבריאותיות במהלך יצורו, בעת השימוש בו (כולל שינוע) ובסוף חייו, פחותות לעומת רהיט מקביל.
יש לשים לב שהקריטריונים במפרטי חשכ"ל ובמפרט התו הירוק שונים אלו מאלו, אך השאיפה שבעתיד יהיו זהים (כרגע הקריטריונים של חשכ"ל יותר מקלים).
בנוסף, הוצגו לקהל מתודולוגיות חשיבה ועבודה מתקדמות על מנת לבחון ולהפחית את ההשפעה הסביבתית והבריאותית של המוצר, תוך הצגת דוגמאות (מרהיבות!) מהעולם.
לעיון במצגות שהוצגו ביום העיון, לחצו כאן >> (מצגות בתחתית העמוד).
לפרטים נוספים בנושא, לפנות לאסנת אביטל – osnat@industry.org.il

 

/Pulseem/ClientImages/2697///Fotolia_65792493_Subscription_Monthly_M.jpg

עדכוני המשרד להגנת הסביבה בנושא טיפול בקרקעות מזוהמות

 

המשרד פרסם עדכון להנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמות או החשודה בזיהום ודיגום מוודא. בנוסף לכך פורסמה גם טיוטה להערות בנושא מודל תעדוף רגולטורי לטיפול בקרקעות. לפי מודל זה אתרים קטנים (עד 5 דונם, ולא יותר מ-3 מוקדי זיהום) יוכלו לקבל ציון לאתר, בהתאם למרכיבי הזיהום ורמת החשיפה, ולקבל דחייה לטיפול באם הציון נמוך מ-6. לקריאת ההנחיות לחצו כאן>>
אנא העבירו הערות על מודל התעדוף עד ה-7.4.16
לידי אסנת אביטל במייל - osnat@industry.org.il
על מנת להתעדכן בכלל ההנחיות שפורסמו לאחרונה וכן מסמכים שעדיין בעבודה, ניתן לעיין במסמך הבא>>
עדכון תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016

 

בחודש שעבר (29.2.16) אושר בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת עדכון ערכי אוויר, בנוסח אותו ביקש המשרד להגנת הסביבה להעביר.
לקריאת הנוסח לחצו כאן >>
הערכים נקבעו בהתאם לעבודה המקצועית שערך המשרד להגנת הסביבה בתיאום עם משרד הבריאות, אולם בניגוד להמלצת הגופים הכלכליים.
לקריאת נייר עמדה מטעם התאחדות התעשיינים, מכון האנרגיה וחברת חשמל לחצו כאן >> 
הערכים החדשים יכנסו לתוקף החל מינואר 2017 (בניגוד לטיוטת המשרד לפיה הכניסה מיידית).
/Pulseem/ClientImages/2697///%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%99%D7%99.png

 

חדשות Twinning

 

החודש התקיימה סדנא בנושא מערכת EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), בה הציגו המומחים האירופאים את יתרונות השיטה, החיבור לרגולציה הסביבתית ועמידה בדירקטיבה האירופאית, וכן הצעדים הפרקטיים לקבלת התעודה.
לעיון במצגות מהסדנא לחצו כאן>>, למצגות נוספות, לחצו כאן>>
ומה צפוי החודש? הגעת מומחים מגרמניה לעבודה על המדריך לניטור דיגום ודיווח של שפכי תעשייה, מומחים נוספים מגרמניה לעבודה על הכנת מדריך לניהול סיכונים במפעלים מסוכנים וכן הכנות לקראת סדנת התייעלות שימוש באנרגיה ובחומרים בתעשייה שתתקיים בהתאחדות התעשיינים בתאריך ה- 18.4.16, לפרטים והרשמה, לחצו כאן>>

 

סיור מקצועי במסגרת תכנית "Responsible care" ב ״תרכובות ברום״

 

חברי איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה של התאחדות התעשיינים, בתאריך ה- 2.3.2016, סיור מקצועי ב ״תרכובות ברום״ של קבוצת כיל, בנאות חובב בדרום. בסיור השתתפו למעלה מ - 20 תעשיינים, אשר באו להכיר מקרוב את יישום תוכנית "Responsible care", שנועדה להוביל לשיפור ביצועי חברות הכימיה ברחבי העולם בתחום הקיימות. כמו כן המבקרים נחשפו לפעילות החברה, בדגש על בטיחות, בריאות וסביבה.

בין המשתתפים: יו״ר איגוד הכימיה בהתאחדות, דני חן; מנהל אתר נאות חובב של חברת "תרכובות ברום", משה יחזקאל; סמנכ״ל בכיר לתפעול בקבוצת כיל מוצרים תעשייתים, ניצן משה; מנהלת האקולוגיה בתרכובות ברום, שלי סלע; מנכ״ל אקוסול, איתן זילביגר; מנהל איגוד הכימיה בהתאחדות, ניר קנטור; מנהלת בכירה לענפי הכימיה באיגוד, כרמל פלדמן; ראש תחום ניהול סיכונים באיגוד, טל קוטינסקי, ועוד.

למידע נוסף על תוכנית ה "Responsible care", לחצו כאן >>
לתמונות מהסיור, לחצו כאן >>

 

אירועים קרובים 

 

- 12.4.16 - תת הועדה לחומרים מסוכנים, תתקיים בהתאחדות התעשיינים בשעה 9:00 חדר ישיבות קומה 16
- 14.4.16 - פורום מפעלי מט"שים, בהשתתפות מר אלון זסק, סמנכ"ל משאבי טבע וד"ר אמיר ארז, מנהל תחום מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה. מטרת המפגש: הצגת בעיות הענף בפני המשרד. המפגש יתקיים בין השעות 09:30-11:30 בבית התעשייה, רח' המרד 29, תל אביב. המפגש מיועד לחברי התאחדות בלבד. לפרטים ולהצפת נושאים לדיון במהלך המפגש יש לפנות למייל merava@industry.org.il
- 18.4.16 - סדנת יעול משאבים ואנרגיה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, לפרטים נוספים לחצו כאן >>
- 19.4.16 - פורום מנהלי איכות הסביבה, יתקיים בהתאחדות התעשיינים בשעה 16:00 בחדר ישיבות קומה 16
 
*לאישור השתתפות בועדות איכות הסביבה והוספה לרשימות התפוצה, ניתן לפנות למורן עזרא במייל - moran@industry.org.il או בטלפון 03-5198865.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share