בטיחות וגהות

עובדי קבלן

 
בימים אלה מקדם משרד הכלכלה מתווה פעולה להעסקת עובדי קבלן.

לקריאת המתווה נא לחץ כאן

תקנות בטיחות בעבודה


תקנות תוכנית ניהול בטיחת נכנסו לתוקפן באוגוסט 2014. במסגרתה מחוייב כל בעל מפעל לפעול להמצאות תוכנית בטיחות מפעלית הכוללת הערכת סיכונים ופעילות להפחתתן.

פרטים נוספים ומידע לבניית התוכנית ניתן למצוא באתרים הבאים :

אתר מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה

מרכז מידע מקצועי לעמידה בדרישות התקנה

סרטוני מידע בתחום הבטיחות והגהות, משרד הכלכלה

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share