OECD Economic Outlook 2011

4/12/2011

 

ארגון ה-OECD פרסם לאחרונה את התשקיף הכלכלי המקיף לשנת 2011, ובו ניתוח מקיף של עיקרי הכוחות והמגמות המשפיעים על הכלכלה העולמית בכלל, ובמדינות ה-OECD בפרט. התשקיף (Outlook) היוצא פעמיים בשנה מהווה תחזית כלכלית מעמיקה ומפורטת לשנתיים הבאות, תוך כדי בחינת מאפיינים כלכליים השוואתיים שונים. בין היתר, משווה הדו"ח בין 34 המדינות החברות בארגון על-פי פרמטרים כגון אחוזי צמיחה, רמת הכנסה, רמת אבטלה, אינפלציה וכדומה.

בולטת במיוחד בדו"ח זה מגמת האטה בצמיחה במרבית הכלכלות החברות בארגון, לרבות החזקות ביותר שביניהן. יחד עם זאת, למרות הצפי להאטה מסויימת בצמיחת הכלכלה הישראלית (ירידה מאחוז צמיחה של 4.7 ו-4.8 אחוזים בשנים 2009 ו-2010 בהתאמה ל-2.9 ו-3.9 אחוזי צמיחה בשנים 2012 ו-2013 בהתאמה), עדיין נהנית ישראל מצפי לאחוזי צמיחה גבוהים יותר מאשר בארה"ב (2.0 ו-2.7 אחוזים בשנתיים הקרובות) ומגוש האירו (0.2 ו-1.4 אחוזים בשנתיים הקרובות). כמו-כן, ישראל ממוקמת גבוה מעל ממוצע צפי הצמיחה במדינות ה-OECD שעומד על 1.6 אחוז לשנת 2012 ו-2.3 אחוז לשנת 2013.

בניגוד לכך, כלכלות ה-BRICS צפויות דווקא להמשיך ולצמוח במהלך השנתיים הקרובות, בין כ-4 אחוזים ברוסיה, ברזיל ודרום אפריקה ועד 8 ו-9 אחוזים בהודו וסין בהתאמה (כאשר ממוצע הצמיחה במדינות ה-OECD עומד על 2.3 אחוזים כאמור).

לפי האינדקס, צפוי נפח היצוא מישראל לרדת בקרוב לאחוז במהלך שנת 2012 אך יחד עם זאת, צפוי לזנק לרמה של 7.8 אחוז בשנת 2013. מגמה דומה מדווחת גם בתחום היבוא, אם כי בשינויים חדים יותר: במהלך שנת 2012 צפויה צניחה חדה בייבוא, מ-12.7 אחוזים בשנת 2011 ל-5.2 אחוזים בלבד בשנת 2012. גם כאן, נתונים מעודדים צפויים בשנת 2013 עם צפי לעליה של יותר מ-3 אחוזים לרמה של 8.3 אחוז.

 

   

 World growth will be sustained by the non-OECD countries

 

 כמו כן כולל התשקיף המלצות קונקרטיות לגבי כל מדינה ומדינה, לרבות ישראל.

בקישורים הבאים תוכלו למצוא את עיקרי התשקיף האחרון: 

OECD Economic Outlook

 

Israel

 

G7, OECD Members, Accession and Engagement Countries

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share