עדכוני חקיקה

הנחיית הממונה- חובת הצגת מחיר כולל של שירות או נכס

7/09/2015

נוהל אכיפה - עיצומים כספיים

22/07/2015

הנחיית הממונה - שירות טלפוני חינם וזמן המתנה למענה טלפוני

 

25/06/2015

הגנת הצרכן- תקנות הפחתה

24/06/2015

הנחיית הממונה - חובת גילוי משקל של מוצר

23/06/2015

הנחיית הממונה - ביטול עסקה לאחר פתוחת אריזה

ביום 28.04.15 פרסמה הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הנחיות בנוגע לביטול עסקה לאחר פתיחת אריזה.
30/04/2015

פרסום והצגת מחירי מבצעים

ביום 30.4.13 פרסמה הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הנחיה על פרסום והצגת מחירי מבצעים.

 

28/04/2015

נהלים לפי חוק הגנת הצרכן

ביום 01.01.15 נכנס לתוקף חוק הגנת הצרכן (תיקון 39), התשע"ד-2014.

 

25/01/2015

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 40)(שעות ביקור במענו של צרכן), התשע"ד 2014

 ביום 01.02.15 ייכנס לתוקף חוק הגנת הצרכן (תיקון 40)(שעות ביקור במענו של צרכן), התשע"ד-2014.

 

19/08/2014

עיצומים כספיים מכוח חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 39), התשע"ד–2014

ביום 01.01.15 ייכנס לתוקף חוק הגנת הצרכן (תיקון 39), התשע"ד-2014.

 5/08/2014

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
3/08/2014
עזרה וכלים
פרטי התקשרות אגף כלכלה ורגולציה

 טלפון: 03-5198805/6
 פקס: 03-5198786
 דואר אלקטרוני :

rinat@industry.org.il

 

תקינה
מעוניין בסיוע מול מכון התקנים,
הרשות להסמכת מעבדות ותקינה
בינלאומית?
זו הכתובת!
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share