פתיחת קול קורא - קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים לשנת 2015 - הגשה עד 29.10

חברות ישראליות רבות מנסות להרחיב את פעילותן לשווקים שמעבר לים. לעתים נדרשות החברות לבצע הוכחת היתכנות בכדי להוכיח ללקוחות פוטנציאלים את טיב הביצועים של המוצרים או השירותים המסופקים על ידם וכך לזכות בהזמנת פרויקט. הוכחות ההיתכנות נושאות בחובן עלויות רבות וכל זאת תחת אי-וודאות בדבר קבלת הזמנה לביצוע הפרויקט בסופו של דבר על ידי הלקוח הפוטנציאלי. באופן דומה, נדרשות חברות המתמודדות במכרזים בינלאומיים להשקיע משאבים רבים בשלב הגשת ההצעה במכרז.

עלויות אלו מהוות חסם כניסה משמעותי לחבורת ישראליות, המעוניינות לפעול בחו"ל- מדובר בהשקעה של משאבים לא מבוטלים, בעוד שהחזר ההשקעה תלוי במשתנים רבים, שאינם בשליטת החברה ולעתים אף בלתי צפויים. חסם הכניסה הזה מקטין באופן ניכר את מספר החברות המתמודדות על ביצוע פרויקטים בחו"ל וכך יש פער בין איכות המוצרים והשירותים של חברות ישראליות לבין נפח הפעילות שלהן בעולם.

רצ"ב הסכומים אותם מתעדת קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים להעניק:

שיעורי השתתפות במימון

 1. המענק הכספי להשתתפות במימון סקר היתכנות יהיה בגובה של עד 50% מההוצאות המוכרות לעבודה ולא יותר מ – 800 אלף ש"ח(שווי הפרויקט הוא לפחות 2 מיליון דולר ארה"ב).

 2. המענק הכספי להשתתפות במימון הכנת הצעה למכרז יהיה בגובה של עד 50% מההוצאות המוכרות לעבודה ולא יותר מ – 100 אלף ש"ח להצעה עבור פרויקט בשווי מינימלי של חצי מיליון דולר ארה"ב ועד 2 מיליון דולר ארה"ב.

3. המענק הכספי להשתתפות במימון הכנת הצעה למכרז יהיה בגובה של עד 50% מההוצאות המוכרות לעבודה ולא יותר מ –400 אלף ש"ח להצעה שגובהה למעלה מ- 2 מיליון דולר ארה"ב.

4. על אף האמור לעיל, שיעור ההשתתפות מההוצאות המוכרות של חברות מיישובי הדרום ויישובי עוטף עזה,  יגדל מעד 50% לעד 60% .

5. הוצאות הנסיעה והאש"ל לא יעלו על 20% מסך המענק הכספי.

6. במקרה של מימון חלקי מהמזמין, ינוכה חלק זה מדרישת ההוצאות המוכרות.

תנאי הסף, אמות המידה והפרטים הנוגעים להגשת בקשות מפורטים בהוראת המנכ"ל   - לחצ/י כאן

יש להגיש את הבקשות באופן מקוון על ידי מילוי הטופס באתר ובצירוף המסמכים הנדרשים.

* הקרן תהיה פתוחה להגשת בקשות באופן רציף החל מיום 06.08.2015. לתשומת לב החברות, פניות לא תענינה במהלך החופשה המרוכזת של המשרד בין הימים: 16.08.2015 ועד 29.08.2015  וחופשות ראש השנה 13-15.9 יום כיפור 22-23 וסוכות בין הימים: 24.9-5.10.

הגשה אחרונה עד 29.10

 לפרטים נוספים ומידע ניתן לפנות לאגף סחר חוץ - Itai@industry.org.il

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share