אכיפת משקל המכולות בכניסה לנמלי הים

21/12/2015

לעיתים קיימים פערי משקל של מכולה בסטאטוס ייצוא, כפי שמדווחות ב- הצהרת היצואן ובאות לידי ביטוי במסר תעודת האחסנה, לבין תוצאת השקילה כפי שמתקבלת בנמל. מצב זה עלול לביא לכך שמשקל המכולה יחרוג מהמשקל המותר על פי חוק.

 

מעתה תחול אכיפה של דיווח המשקל הנכון למכולה בסטאטוס ייצוא, כך שתביא לצמצום הפרשי המשקל בין ההצהרה של היצואן למשקל המתקבל בנמל.

 

אכיפה זו מתבצעת על רקע פרסום התיקון לאמנת   SOLAS של ארגון ה IMO(ארגון הספנות הבינ''ל, שישראל חברה בו) לאכיפת העמידה במשקל המכולות המקסימאלי המותר. תקנות אלו צפויות להיכנס לתוקף ביולי 2016, והחל מאותו מועד מכולה אשר משקלה בפועל חורג מהמשקל המותר או שאינו תואם את המשקל אשר הוצהר על ידי המשלח, לא תיטען לאוניה, ותיאלץ לחכות בנמל עד לתיקון התצהיר, או עד שיוצא ממנה חלק מהטובין.

 

האכיפה תהיה מדורגת תוך הבנת החשיבות של המשך זרימת המכולות לנמל.

 

יש להיערך בהתאם, תוך תיאום עם המשלח/סוכן המכס ועם סוכן האונייה ולספק לנמל מסר מדויק של משקל המכולה, עוד בשלב ההמכלה של הטובין, בנוסף יש להקפיד שמשקל המכולה לא עולה על המשקל המקסימאלי המותר, הרשום על דלת המכולה.

 

בנוסף לבעיה הבטיחותית, משקל יתר פוגע ביכולת האוניה לתכנן ברמת דיוק סבירה את ה-PLANטעינת האוניה (כמות מכולות לטעינה) וכתוצאה מכך נטענות פחות מכולות לאוניה.

 

תיאור האכיפה - מכולה עם פערים חריגים בין משקלה כפי שמופיע במסר תעודת האחסנה לבין  המשקל כפי שהתקבל במאזני הנמל – תעוכב בנמל עד קבלת מסר עם משקל תקין מהיצואן, ובמקרים קיצוניים, יכולה אף לחזור חזרה לבעל המטען.

 

לשאלות והבהרות נוספות בנושא, נשמח אם תפנו אלינו.

 

מתן מויסה

רכז תחום אנרגיה ותשתיות

התאחדות התעשיינים

03-5198739

matan@industry.org.il

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share