פעילויות וניירות עמדה

יום עיון בנושא תקנות לאימות משקל מכולות ביצוא (יישום אמנת SOLAS בישראל)

13/06/2016

סקירת השינוי בגובה היטלי הדלק בהובלה הימית על רקע הירידה במחירי הנפט (BRENT) ובמחיר IFO380

בעת האחרונה אנו עדים לצניחת מחירי הנפט (BRENT) באופן דרסטי, בשיעור ממוצע של כ-44% בהשוואה בין חודש דצמבר 2014 לבין חודש יוני 2014
 
ירידת מחירי הנפט מביאה עימה ירידה מהותית במחירי הדלק לכלי שיט (IFO380) בשיעור של כ-40% בין חודש דצמבר 2014 לבין חודש יוני 2014.

לעומת הירידה הדרסטית במחיר הדלקים, היטל הדלק בחברות ספנות מרכזיות, המשרתות את סחר החוץ של ישראל ירד בשיעור ממוצע של כ-22.3% בין החודשים ינואר 2015 לבין יולי  2014

 

1/02/2015

החל מתחילת שנת 2015 נמל חיפה יחל באכיפה מדורגת של דיווח המשקל הנכון למכולה בסטאטוס ייצוא

נמל חיפה יחל באכיפה לצמצום פערי משקל של מכולה בסטאטוס ייצוא בין הדיווח בהצהרת היצואן ובאות לידי ביטוי במסר תעודת האחסנה, לבין תוצאת השקילה כפי שמתקבלת בנמל.

 

30/12/2014
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share