תקנות המסדירות פטור מהיתר בנייה למתקנים תעשייתיים המעוניינים להסב את מתקניהם ולהתחבר לתשתית הגז הטבעי

12/03/2017

המועצה הארצית לתכנון ובנייה קיבלה ב- 7.3.17 את בקשת התעשייה לקביעת תקנות המסדירות פטור מהיתר בנייה למתקנים תעשייתיים המעוניינים להסב את מתקניהם ולהתחבר לתשתית הגז הטבעי. תקנות הפטור שאושרו מתייחסות לצנרת הגז הטבעי ולמתקנים הנלווים לה העומדים בתקן 6464 למתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי.

 

מטרת התיקון היא להקל ולסייע בהסבת מפעלי תעשייה לשימוש בגז טבעי על ידי מתן פטור מהיתר לעבודת חיבור מתקן גז טבעי לצריכה לרשת החלוקה. עבודת חיבור כוללת צנרת גז לרבות מתקני עזר הדרושים לתפעולה ומחוברים אליה לרבות סככה להצללת הצנרת, גדר, שילוט המורה על קיומה של הצנרת ומזהיר מפני פגיעה בה והכל בהתאם לתנאים, ביניהם:

1.        הצנרת תתוכנן ותותקן על פיתקן ישראלי ת"י 6464 – מתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי

2.       הצנרת אינה מופעלת על ידי נותן שירותי הזרמת גז(לדוגמא: חברת חלוקה)

3.       ניתן אישור גוף בודק להתקנת הצנרת

4.       לחץ התכנון בצנרת לא יעלה על 7 בר (bar)

5.       סככת ההצללה תיבנה מחומרים קלים, שטחה לא יעלה על 20 מ"ר וגובהה לא יעלה על 3.5 מטרים

          מפני  הקרקע

6.      הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצועה ותצורף לה מפת  עדות שתיערך על ידי מודד מוסמך, ותכלול את תחום העבודה נושא ההודעה ברמת פירוט של תכניות העבודה לביצוע אותה עבודה. הוקמה סככת הצללה – יצורף לטופס שבתוספת אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון סככת ההצללה ויציבותה. הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות והצלה ולגבי מפעל לייצור תמרוקים, תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים,  ציוד רפואי או מזון, גם למשרד הבריאות. העתק אישור התקינות שניתן יימסר לרשות הרישוי בתוך 14 ימים מיום שניתן.

 

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה:

 

נתנאל היימן, מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198807, דוא"ל natanel@industry.org.il 

 

אלעד נצר, כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198739 דוא"ל  elad@industry.org.il 

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share