תעריפי המים והביוב מחודש יולי 2016

31/07/2016

 

‏‏‏‏                                                                                                           

תעריפי המים והביוב מחודש יולי 2016

 

להלן עדכון תעריפי המים והביוב החל מחודש  יולי  2016 לתעשייה בהתאם לספק המים והיקף הצריכה:

1.      תעריפי המים והביוב לצרכן רגיל (עד 15,000 קוב בשנה) והסדר צרכן גדול  (מעל 15,000 קוב בשנה)

 

 

להלן מבנה תעריפי המים והביוב  (ללא מע"מ ):

ספק המים

15,000 קוב ראשונים

החל מהקוב ה-15,001

תעריף המים (₪ לקוב)

תעריף הביוב (₪ לקוב)

תעריף המים (₪ לקוב)

תעריף הביוב (₪ לקוב)

תאגידי המים והביוב

10.536

9.636

מקורות / רשויות מקומיות ללא תאגיד

7.855

בהתאם לרשות המקומית בה מצוי המפעל

7.255

בהתאם לרשות המקומית בה מצוי המפעל

 

מפעלים הצורכים מעל 15,000 קוב בשנה, ייהנו מהנחה של 0.9 ₪ בתעריף המים והביוב החל מהקוב ה-15,001 לצרכני תאגידים, או לחילופין הנחה של 0.6 ₪ לקוב בתעריף המים החל מהקוב ה-15,001 שספק המים שלהם אינו תאגיד.

 

ההנחה ניתנת באופן אוטומטי על ידי תאגידי המים ואינה מצריכה פעילות אקטיבית מטעם המפעל (כגון : הגשת בקשה, מילוי טפסים וכד').

 

2.       תשלום אגרת ביוב לפי "הזרמה בפועל" -

 

כיום באפשרותם של כלל צרכני המים, ומפעלי התעשייה בפרט, לבצע תשלום בעבור אגרת הביוב באחת משתי דרכים לבחירתם :

 

א.      חישוב לפי קוב מים – כמות המים הנצרכת ע"י הצרכן.

ב.      חישוב לפי קוב ביוב / שפכים – כמות המים המוזרמת בפועל למערכת הביוב. במקרה זה ישלם המפעל באופן נפרד תעריף מים ותעריף ביוב בהתאם לתאגיד / הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל. תשלום אגרת ביוב לפי הזרמה בפועל למערכת הביוב כדאית למפעלים שהזרמת המים לביוב בשטחם נמוכה מ-70%.

 

להלן מבנה תעריפי המים והביוב במקרה בו תשלום אגרת הביוב מבוצע לפי הזרמה בפועל, כולל השפעת ההנחה לצרכנים גדולים :

 

ספק המים

15,000 קוב ראשונים

החל מהקוב ה-15,001

תעריף המים

(₪ לקוב)

תעריף הביוב (₪ לקוב)

תעריף המים (₪ לקוב)

תעריף הביוב (₪ לקוב)

תאגידי המים והביוב

)תעריף ביוב בתאגיד  - 10.536)

בהתאם לתעריף הביוב בתאגיד המים

)תעריף ביוב בתאגיד  - 9.636)

P – 0.3ביוב ברשות

מקורות / רשויות ללא תאגיד מים

7.855

בהתאם לרשות המקומית בה מצוי המפעל

7.255

בהתאם לרשות המקומית בה מצוי המפעל

 

 

נשמח לסייע לכל מפעל על מנת לבחון את החלופות השונות ואת השפעתן על תשלומי המים בפועל.

 

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים :

נתנאל היימן- מנהל תחום אנרגיה ותשתיות 03-5198807  natanel@industry.org.il

אלעד נצר, כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198739 elad@industry.org.il

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share