חובת שקילת מכולות לפני הטענתן על כלי שיט לצורך אימות משקלן

1/05/2016

ב-1 ביולי 2016 ייכנס לתוקף תיקון של אמנת SOLAS של IMO (ארגון הספנות הבינלאומי) המחייבת גם את ישראל. לפי התיקון, יצוא מכולה שמשקל הטובין (כולל חומרי אריזה ומשטחים) בה אינו תואם את המשקל בפועל או מכולה מלאה שמשקלה חורג מהמשקל המותר לנשיאה לא תיטען לאנייה, אלא תישאר בנמל עד לתיקון התצהיר או עד שחלק מהטובין יצא מימנה.

 

אמנת SOLAS מטילה אחריות על וידוא משקל המכולה בידי הגורם המשלח, הדרישה לדווח על המשקל המדויק של המכולה יכול להיעשות באחת משתי הדרכים. האחת שקילת המכולה המלאה, או השנייה שקילת הטובין שהומכלו (לרבות חומרי האריזה, הריתוק והמשטחים) בתוספת משקל המכולה הריקה המצוין בחזית דלת המכולה. הגורם המשלח נדרש לציין את פרטי הזיהוי האישיים, במידה ונמצא פער בין המשקל המוצהר לבין המשקל בנמל, אזי הגורם המשלח נושא באחריות הישירה.

 

החוק בישראל  מחייב שקילה במאזני גשר מאוזנים לכל מכולה.

20א.(א)  לא תוטען מכולה על אניה בנמל בישראל, אלא אם כן משקלה הכולל אומת על ידי שקילה במאזני גשר מאושרים.

(ב)תוצאות שקילה כאמור, יירשמו בכל מסמכי המטען הנוגעים למכולה ויימסרו לקברניט האניה לפני הטענת המכולה עליה.

 

בכדי לעמוד בדרישות החוק הישראלי, כל גורם משלח יכול לבחור בין שקילה עצמאית לבין שקילה בנמל. מכולה אשר לא תישקל באופן עצמאי תישקל באופן אוטומטי בנמל במחיר של 30 ₪ למכולה.

 

יש לשים לב לשתי חריגות שונות במשקל. הראשונה היא חריגה מהמשקל המירבי שמותר למכולה לשאת (למכולות יש תקרות משקל שונות בהתאם לגודלן, להוראות היצרן ולסוגים שמותר לשאת יותר מאחרות). החריגה השנייה היא כזו שאינה משקפת את המשקל בפועל.

 

נקודה נוספת נוגעת לגורם המדווח במסר האחסנה לנמל, שהוא אינו היצואן אלא שלוח שלו דוגמת עמיל מכס. רצוי מאד שמי שמטפל ביצוא יוודא טרם הדיווח לנמל את המשקל במסר. תיקון של מסמכי ההובלה לאחר הסגירה הדוקומנטרית עלול להביא להוצאות מיותרות.

יש לשים לב כי מכולה הנשקלת בנמל, ואינה נשקלה על ידי הגורם המשלח לפני, אינה בעלת משקל חורג מהמותר, מכולה בעלת משקל חורג עלולה להתעכב בנמל המוצא בישראל או לחילופין בחו"ל, בהתאם לתקנות כל מדינה ומדינה, על כן חשוב להקפיד על משקל מכולה תקין בטרם השילוח.

 

 

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה:

 

נתנאל היימן, מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198807, דוא"ל: natanel@industry.org.il

אלעד נצר, כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198739 דוא"ל: elad@industry.org.il

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share