הסכם רכש חשמל מוזל המיועד לצרכנים המשלמים חשבון חשמל העולה על 1.5 מיליון ש"ח בשנה

28/03/2016

*התאחדות התעשיינים חתמה על הסכם עם חברת אלון מרכזי אנרגיה לרכישת חשמל מוזל ע"י מפעלי התעשייה. ההסכם מיועד לצרכנים המשלמים חשבון חשמל העולה על 1.5 מיליון ש"ח בשנה. החשמל יסופק מתחנת כוח פרטית שאת הקמתה מקדמת אלון מרכזי אנרגיה ש.מ. בסמוך למפעל 'סוגת' בקריית גת. התחנה נמצאת בשלבים מתקדמים של תהליך סגירה פיננסית, אותו היא צפויה להשלים בחודשים הקרובים.

 ההסכם עם אלון מרכזי אנרגיה

1. אפשרות לרכוש חשמל מוזל בהנחה על תעריף ייצור החשמל במש"בי פסגה וגבע בלבד, באספקה רציפה על פני כל חודשי השנה, החל מיום הפעלת תחנת הכוח (לא יאוחר מסוף שנת 2018).

2. הצרכן רשאי להתקשר בהסכם לרכישת עודפים עם יצרן אחר עד למועד ההפעלה המסחרית של התחנה.

3. תקופת ההסכם – 15 שנים, עם אפשרות לסיום ההסכם לאחר 5 שנים במידה ולצרכן הצעה טובה יותר מיצרן אחר, ובכפוף למתן אפשרות לאלון מרכזי אנרגיה להשוות את התנאים.

4. נקודת יציאה נוספת במקרה בו הלקוח מבקש להקים מתקן לגנרציה עצמית אצלו במפעל.

5. אספקת החשמל אמינה ורציפה בדומה למצב הצרכן כיום (גם במקרה של תקלה בתחנת הכוח הפרטית).

6. העסקה הינה "וירטואלית" ואינה כרוכה בעלויות נוספות – אין צורך בהסבה מפעלית או התקנה כלשהי.

7. אין התחייבות take or pay, ואין צורך בהגשת תכניות צריכה.

 8. במסגרת הוראות הממונה על הגבלים עסקיים, תנאים מסחריים (רמת הנחה, בטוחה, כמויות) נשארו למו"מ בין כל חבר התאחדות לבין אלון מרכזי אנרגיה באופן פרטני. יתר על כן, יש לערוך בהסכמים התאמות הנדרשות לפי צרכים ספציפיים של כל צרכן.

עיקרי המתווה בכללותו

1. בישראל פועלים כיום מספר יצרני חשמל פרטיים.

2. ההתאחדות מנהלת באמצעות משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין, מו"מ לחתימה על הסכמי מסגרת (לקבלת חשמל מוזל באופן קבוע, וכן הסכמי עודפים), מתוך מטרה להעמיד בפני כל חבר התאחדות מגוון הסכמים, באופן שישיא את החיסכון עבורו.

3. יצוין שלכל צרכן מאפיינים ייחודיים משלו, אשר יכתיבו את סוג ההתקשרות הרצוי עבורו או את תמהיל ההתקשרויות הרצוי עבורו.

 ליווי משפטי

* משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין, ליווה את התאחדות התעשיינים במו"מ לגיבוש הסכם אלון מרכזי אנרגיה, והוא אף מלווה את ההתאחדות בגיבוש ההסכמים הנוספים לפי המתווה.

* המשרד מתמחה בליווי צרכני אנרגיה תעשייתיים ואחרים בכל תחומי האנרגיה, לרבות בהתקשרויות לרכישת חשמל מוזל והליכי הסבה ומעבר לגז טבעי, ובשנים האחרונים ליווה עשרות צרכני אנרגיה בהתקשרויות לרכישת חשמל מוזל.

* על פי סיכום עם ההתאחדות, המשרד יציע לכל חבר התאחדות שיבקש זאת, את שירותיו לחתימה על הסכם אלון מרכזי אנרגיה או כל הסכם שיוצע במסגרת המתווה, וזאת בתעריף מוזל.

* ליצירת קשר עם המשרד, נא לפנות לעו"ד נדב אולגן: 03-7770311 , Nadav@ebnlaw.co.il .

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים:

נתנאל היימן, מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, 03-5198807/16, Natanel@industry.org.il

אלעד נצר, כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות, 03-5198802/07, Elad@industry.org.il

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share