התייחסות התאחדות התעשיינים לשימוע רשות החשמל לעניין עדכון תעריפי החשמל לשנת 2015

28/01/2015

כידוע, ביום 23.12.2014 פירסמה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל שימוע לקבלת עמדות הציבור בדבר הפחתת תעריפי החשמל.

עיקר השימוע :

כידוע לכם, ביום 30.12.2014 פרסמה רשות החשמל לשימוע את הפחתת תעריפי החשמל לשנת 2015, זאת על רקע סיום מימון עלויות הדלקים היקרים לאחר הפסקת הזרמת הגז הטבעי ממצרים.

 

יחד עם זאת, השימוע הנדון עוסק בעדכונים נוספים המשפיעים בסיכומו של דבר על תעריפי החשמל, ואינו עוסק בהפחתת תעריף הייצור המשוקלל בהתאם לירידה בהוצאות הדלקים בלבד.

 

כך לדוגמא:

השימוע עוסקבעדכון העלויות המוכרות לחח"י וכן בהעלאת תעריפי תשתית ההולכה והחלוקה בגובה של 20-50% בהשוואה למצב הנוכחי.

 

כמו כן, רשות החשמל מציעה כי עדכון תעריפי החשמל יחול מיום 1.2.2015, זאת במקום 1.1.2015 כפי שפורסם במקור 

לעיון בשימוע : הצעת החלטה מספר 1 ;הצעת החלטה מספר 2

לעמדת התאחדות התעשיינים לשימוע :

עמדת ועדת האנרגיה   עמדת ועדת האנרגיה
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share