תוכנית המענקים לפרויקטי התייעלות אנרגטית ממוקדי טכנולוגיה - החלפת צ'ילרים וגריטתם

1/11/2015

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יוצא זו במקצה נוסף של תוכנית למתן מענקים לקידום תוכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכי אנרגיה לעידוד התייעלות לצרכני אנרגיה אשר ברשותם צ'ילרים ישנים ולא יעילים בצריכת אנרגיה. 

המענקים בתוכנית זו ינתנו רק בעבור רשימה סגורה של פרויקטים מוגדרים להחלפת יחידות קירור מים ישנות (צ'ילרים)

גובה המענק : עד 30% מגובה ההשקעה ולא יותר מ-250,000 ש"ח, בהתאם לסוג הפרויקט

תנאי סף עיקריים :

1. יחידת הקירור עומדת בדרישות הטכניות והתפעוליות כפי שהוגדרו ע"י משרד התלא"מ.

2. לכל יחידת קירור ישנה יש לצרף קטלוג יצרן וצילום של הלוחית ע"ג יחידת הקירור, הכולל מידע על סוג היחידה וגילה. על גיל יחידת הקירור הישנה להיות 7 שנים לפחות.

3. התחייבות להתקנת מונה חשמל ומונה אנרגיה - יחידות קירור המים החדשות יצוידו במוני חשמל ומוני אנרגיה תרמית. שני המונים יחוברו בתקשורת לתוכנה שתציג את קריאות המונים (כולל נתוני עבר). בהחלפת יחידות קירור ליחידות התפשטות ישירה כגון VRF  נדרשת התקנת מונה חשמלי בלבד (נספח ט).

4. תפוקת יחידת הקירור החדשה גדולה עד 3% מתפוקת יחידת הקירור הישנה.

5. גובה מלוא המענק לעיל מותנה בביצוע התקנת הצ'ילר החדש וגריטת הצ'ילר הישן בתוך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי המשרד. במידה והחלפת הצ'ילר וגריטתו תארך יותר מ-12 חודשים יוקטן גובה המענק, כך שלא יעלה על 90% מהמענק.

6. המציע אינו מקבל ולא יקבל כל מענק, השתתפות כספית או תמריץ אחר מגוף ממשלתי כלשהו.

7. הצי'לר החדש עומד בדרישות המינמום של תקנות מקורות האנרגיה (יעילות אנרגיה מזערית של קירור מים חדשה), תשע"ג-2013.

לפרטים נוספים תוכלו לפנות אל המחלקה לכלכלת עסקים, אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים :

נתנאל היימן, מנהל המחלקה 03-5198806  או במייל natanel@industry.org.il

אביב חצבני, כלכלן המחלקה 03-5198802 או במייל avivh@industry.org.il

למידע נוסף :

מענקים להחלפת צ'ילרים  מענקים להחלפת צ'ילרים
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share