פעילויות וניירות עמדה

חיובים בגין שקילת מכולות ליצואנים

23/05/2017

שירותי מובייל לבעלי מטענים

21/05/2017

פתיחת קורס: מפעיל מתקן גז טבעי – רמה 1

17/05/2017

תהליך הערעור על דרישות רשות הכבאות וההצלה

4/04/2017

תקנות המסדירות פטור מהיתר בנייה למתקנים תעשייתיים המעוניינים להסב את מתקניהם ולהתחבר לתשתית הגז הטבעי

12/03/2017

כנס אנרגיה סולארית בתעשייה

5/02/2017

צריכת גז טבעי בתעשייה - תקן 6464

19/01/2017

כנס הדרכה על התנאים ואופן הגשת בקשות לתכנית המענקים להתייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה

19/01/2017

עדכון לגבי פריסת רשת החלוקה

16/01/2017

הגברת האכיפה בנושא צריכת אנרגיה

27/11/2016

תעריפי המים והביוב מחודש יולי 2016

31/07/2016

יום ניהול אנרגיה 30.6.2016

7/06/2016

גז טבעי - טיוטת תקן המטריה הישראלי למתקני צריכה

1/05/2016

חובת שקילת מכולות לפני הטענתן על כלי שיט לצורך אימות משקלן

1/05/2016

הסכם רכש חשמל מוזל המיועד לצרכנים המשלמים חשבון חשמל העולה על 1.5 מיליון ש"ח בשנה

28/03/2016

תוכנית המענקים לפרויקטי התייעלות אנרגטית ממוקדי טכנולוגיה - החלפת צ'ילרים וגריטתם

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יוצא זו במקצה נוסף של תוכנית למתן מענקים לקידום תוכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכי אנרגיה לעידוד התייעלות לצרכני אנרגיה אשר ברשותם צ'ילרים ישנים ולא יעילים בצריכת אנרגיה. 

1/11/2015

עדכון תעריפי החשמל החל מיום 9.9.2015

ביום 7.9.2015 החליטה מועצת רשות החשמל על הפחתת תעריפי החשמל בשיעור ממצוע של 6.03% לצרכני התעו"ז, ובהם התעשייה.
10/09/2015

עמדת ועדת האנרגיה לשימוע רשות החשמל בנושא הפחתת תעריפי החשמל החל מחודש ספטמבר 2015

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל פרסמה לשימוע את כוונה לבצע הפחתה של תעריפי החשמל בשיעור של כ-7.4% החל מיום 9.9.2015.

25/08/2015

רכש מרוכז של חשמל

התאחדות התעשיינים חתמה על הסכם עם חברת דוראד לרכישת חשמל מוזל ע"י מפעלי התעשייה.
23/08/2015

החמרת האכיפה לעניין הפעלת דודי קיטור

ביום 21.4.2015 פרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מסמך לעניין ביצוע בביקורי פיקוח ואכיפה במפעלים שהתעורר ספק באשר לעמידתם בדרישות הבטיחות השונות להפעלת דוודי קיטור,  לרבות במפעלים שטרם החלו בהסבת מתקניהם לגז טבעי.

26/04/2015
Next Page 
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share