אודות אגף כלכלה ורגולציה

אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כלל הפעילות הכלכלית, הרגולטורית והחקיקתית בהתאחדות התעשיינים.
באגף פועלות שתי מחלקות:

 • המחלקה לכלכלת עסקים - מרכזת את פעילות האגף וההתאחדות בכלל התחומים המשיקים לפעילותם העסקית והכלכלית של מפעלי התעשייה ובהם : מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, אגרות והיטלים), מים וביוב, אנרגיה (דלקים, חשמל וגז טבעי), כבאות אש, רישוי עסקים, העתקה והרחבת מפעל, תמריצים וכלי סיוע ממשלתיים - מרכז ההשקעות, מדען ראשי ועוד.
 • מחלקת רגולציה ותקינה - חולשת על כלל הנושאים הרגולטוריים כגון הגבלים עסקיים, הגנת הצרכן, תובענות ייצוגיות ועוד. כמו כן מנהלת את פעילות ההתאחדות בנושא תקינה ומכון התקנים.

פעילות האגף מתחלקת לשלוש רמות שירות:

 • מאקרו 
  -  שמירה על כושר התחרות והאינטרסים של התעשייה הישראלית מול גורמי ממשל – קידום וייצוג התעשייה בכללותה מול משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות שונות, וכן פתרון בעיות רוחביות אשר עולות מכיוון מפעלי התעשייה.

  - ניהול וגיבוש עמדת התאחדות התעשיינים בתחומי החקיקה השונים, וביניהם: תזכירי חוק ממשלתיים, הצעות חוק פרטיות גילויי דעת של הממונה על ההגבלים העסקיים, שימועים ציבוריים מטעם רשויות ממשלתיות ועוד. 

  - ניהול וביצוע פרויקט תהליך "טיוב רגולציה" להפחתת הנטל הרגולטורי – במסגרת זו פועל האגף בשיתוף עם משרד רה"מ ונשיאות הארגונים העסקיים בשני אפיקים:
  (1) טיפול וטיוב רגולציה קיימת – הפחתתו של הנטל הרגולטורי המושת ע"י הרגולטורים השונים במשרדי הממשלה מתוך ראייה כי טיוב הרגולציה יביא להפחתת רגולציה עודפת,
  ביטולה של רגולציה כפולה או מיותרת, הסדרתה של רגולציה צולבת או סותרת המושתת ע"י כמה רגולטורים במקביל וכתוצאה מכך להפחתת עלויות העמידה ברגולציה בקרב מפעלי התעשייה לשיפור כושר התחרות והגברת הצמיחה והתעסוקה במשק.
  (2) קידום חובת ביצוע "תהליך RIA" טרם קביעתה של כל רגולציה חדשה - קידום הצעת חוק ממשלתית אשר תחייב את הרגולטורים השונים הפועלים במשק בביצוע תהליך מתודולוגי מוסדר טרם החלתה של כל רגולציה חדשה הכולל בין היתר: מבחן עלותה של הרגולציה אל מול תועלתה למשק, בחינת מספר אלטרנטיבות לרגולציה וחובת שמיעת עמדת המגזר העסקי.

  - ייזום וקידום הצעות חוק פרטיות וממשלתיות לשיפור מצבה של התעשייה בישראל תוך עבודה שוטפת עם גורמי ממשל וגופים כלכליים שונים.

  - ייזום וקידום פיתוחם של מענקים, תמריצים וכלי סיוע ממשלתיים לשם עידוד השקעות וחדשנות בתעשייה ובהתאם לצרכיה המשתנים של התעשייה –
  (1) שמירה והגדלת התקציבים הניתנים למרכז ההשקעות ולשכת המדען הראשי לשם מתן מענקים ותמריצים ממשלתיים למפעלי התעשייה.
  (2) ייזום פתיחתם של תוכניות מענקים חדשות בהתאם לצרכי התעשייה.
  (3) שיפור ושדרוג תוכניות מענקים וכלי סיוע ממשלתיים קיימים, בין היתר: הגדלת סכומי הסיוע, התאמת תנאי הסף לצרכי התעשייה ועוד. 
 • פעילות ענפית - תיאום ושיתוף פעולה עם האיגודים, הארגונים והפורמים הענפיים הפועלים בהתאחדות לשם קידום האינטרס המשותף של חברי הענף.
 • פרטני
   Top – down:  ייזום ופיתוח שירותים ייחודיים למפעלי התעשייה בכלל תחומי הפעילות של האגף, בהתאם להתפתחויות בסביבה הכלכלית והרגולטורית וצרכי מפעלי התעשייה.
  - Bottom – up: מתן שירותים וייעוץ לקידום פתרון בעיות ספציפיות של המפעל הבודד במגוון התחומים בהם עוסק האגף, וכן הצפת בעיות פרטניות, במידה ואלו מתגלות כרוחביות, מול גורמי ממשל שונים. כמו כן, הסרת חסמים בהם נתקלים מפעלי התעשייה מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ורשויות ממשלתיות שונות.
  - ייזום קיומם של ימי עיון, סדנאות וקורסים מקצועיים בכלל תחומי הפעילות של האגף.

האגף מנהל מספר וועדות ופורומים ציבוריים בהם חברים תעשיינים המגבשים את עמדות ההתאחדות:

- ועדת רגולציה
- הוועדה להגבלים עסקיים
- פורום מנהלי כספים בתעשייה
- ועדת האנרגיה
- ועדת תובלה
- ועדת תקינה
- פורום מנהלי תפעול ואחזקה
- פורום מנכ"לים
- פורום מנהלי מנהלות בתעשייה

בראש האגף עומדת סמנכ"ל ההתאחדות יהל בן נר
מנהל המחלקה לכלכלת עסקים -מר נתנאל היימן
מנהל מחלקת רגולציה ותקינה- עו"ד אייל פרובלר

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share