אודות

אודות ועדת רגולציה

ועדת רגולציה בהתאחדות התעשיינים, מונה כ-15 חברים ממפעלי התעשייה הגדולים והבינוניים מכל הענפים, החברים בהתאחדו ובעלי תפקידים בכירים בהתאחדות התעשיינים.
יו"ר הועדה: רוני קוברובסקי, יו"ר קוקה קולה בישראל.

אודות ועדת תובלה

ועדת התובלה בהתאחדות התעשיינים, מונה כ-30 חברים ממפעלי התעשייה הגדולים והבינוניים מכל הענפים, החברים בהתאחדות.
יו"ר הועדה: משה קפלינסקי, מנכ"ל נשר מפעלי מלט
 
מטרותיה העיקריות של הועדה:
1. הפעלת לובי להשפעה על חקיקה, עלויות תובלה, תעריפי הנמלים, ביטוח ימי, סיכוני מלחמה.
2. טיפול בזמן שביתות או איומי השבתה.
3. הפחתת עלויות השרשרת הלוגיסטית לתעשיינים.
4. טיפול שוטף בבעיות משתמשים.
5. טיפול בזמן חירום.

 

אודות ועדת הגבלים עסקיים

ועדת ההגבלים העסקיים, הפועלת בהתאחדות התעשיינים, מונה כ-20 חברים ממפעלי התעשייה הגדולים והבינוניים מכל הענפים, החברים בהתאחדות.
יו"ר הפורום: שאול קוברינסקי, מנכ"ל ווייט פויינט אינוווסטמנט בע"מ.
מטרותיה העיקריות של הועדה:
- שיפור הסביבה העסקית בה פועלת התעשייה וקידום האינטרסים של מפעלי התעשייה בתחום ההגבלים העסקיים
- יצירת תשתית מידע לשם גיבוש עמדות והשפעה על נושאים מהותיים העומדים על הפרק מול הרשות להגבלים עסקיים, בין היתר: התייחסות לגילויי דעת של הממונה על ההגבלים, תיקוני חקיקה ועוד. 
להצטרפות לועדות המשנה : ניתן לפנות אל רינת לוי, מזכירת הועדה:  riant@industry.org.il

אודות ועדת האנרגיה

ועדת האנרגיה של התאחדות התעשיינים מונה כ-25 חברים, שהינם צרכני אנרגיה משמעותיים בתעשייה הישראלית.

הועדה עוסקת במגוון רחב מאוד של נושאים בתחום האנרגיה, אשר עומדים על הפרק ומשפיעים על כל מפעלי התעשייה, מגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאים במשק האנרגיה ופועלת ליישום מדיניות זו ולייצוגה מול מקבלי החלטות וגורמים ממלכתיים.

דיוני הוועדה מתקיימים אחת לרבעון, או בהתאם לצורך בטיפול בסוגיות שעל הפרק.

נושאים עיקריים בהם מטפלת הועדה:


1. חשמל
2. גז טבעי
3. דלקים
4. התייעלות אנרגטית

יו"ר הועדה הינה גב' נאווה סלע, התעשייה האווירית.

בנוסף לפעילות ועדת האנרגיה אול מול קובעי המדיניות, פועלת המחלקה לכלכלת עסקים לפתרון בעיות נקודתיות של מפעלים בתחומי האנרגיה.

לפירוט – לחץ

וועדות ופורומים בניהול אגף כלכלה ורגולציה

אגף כלכלה ורגולציה מנהל מספר וועדות ופורומים מקצועיים לגיבוש מדיניות ופעילות ההתאחדות מול משרדי הממשלה והרשויות השונות. כמו כן, וועדות ופורומים אלו עוסקים ביוזמות חקיקה ופעילויות לשם שיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית והפחתת הרגולציה.

אנרגיה

במסגרת זו אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כל הפעילות בנושא הצעות חקיקה פרטיות וממשלתיות בתחומי האנרגיה, לרבות חשמל וגז טבעי.
 
עמדות התאחדות התעשיינים מגובשות במסגרת  ועדת האנרגיה

רשויות מקומיות

במסגרת זו אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כל הפעילות בנושא הצעות חקיקה פרטיות וממשלתיות בתחומי פקודת העיריות, פקודת הרשויות המקומיות, חוק תכנון ובנייה, חוק תאגידי מים וביוב ועוד.
 
עמדות התאחדות התעשיינים מגובשות תוך התייעצות שוטפת עם חברי ההתאחדות.

מיסוי

במסגרת זו אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כל הפעילות בנושא הצעות חקיקה פרטיות וממשלתיות בתחום המיסוי הישיר והעקיף, הטבות מס ועוד.
 
עמדות התאחדות התעשיינים מגובשות במסגרת ועדת המשנה למיסוי וחשבונאות הפועלת במסגרת  פורום מנהלי כספים

חברות ציבוריות

במסגרת זו אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כל הפעילות בנושא הצעות חקיקה פרטיות וממשלתיות, גילויי דעת של הרשות לניירות ערך.
 
עמדות התאחדות התעשיינים מגובשות במסגרת ועדת המשנה לחברות ציבוריות הפועלת במסגרת  פורום מנהלי כספים

הגבלים עסקיים

אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כל הפעילות בנושא הצעות חקיקה פרטיות וממשלתיות, גילויי דעת של הממונה על ההגבלים העסקיים ועוד.
 
עמדות התאחדות התעשיינים מגובשות במסגרת ועדת הגבלים עסקיים

תהליך טיוב הרגולציה – RIA

אגף כלכלה ורגולציה הינו חבר בצוות ההיגוי של נשיאות הארגונים העסקיים לקידום תהליך טיוב הרגולציה מטעם המגזר העסקי ותוך שיתוף פעולה מלא עם משרד רוה"מ.

חקיקה ורגולציה

אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כלל הפעילות הרגולטורית והחקיקתית בהתאחדות התעשיינים. 
האגף פועל לגיבוש עמדות התאחדות התעשיינים להצעות החוק השונות המונחות על שולחן הכנסת, יוזם הצעות חקיקה לשיפור מצבה של התעשייה בישראל ופועל מול גורמי ממשל שונים. 
במסגרת זו מנהל אגף כלכלה ורגולציה את ועדת הרגולציה בהתאחדות התעשיינים.

נושאי החקיקה תחת אחריות אגף כלכלה ורגולציה

תמריצים וכלי סיוע ממשלתיים

לרשות התעשייה בישראל עומדים כלי סיוע ממשלתיים במגוון תחומים, שמטרתם עידוד ותמרוץ המפעלים לביצוע פעולות השקעה, מו"פ, שיווק לחו"ל, קליטת עובדים ועוד.
מרבית התוכניות מופעלות מטעם מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה
 
המחלקה לכלכלת עסקים בהתאחדות התעשיינים מסייעת במתן ייעוץ, הכוונה וליווי במימוש המענקים וההטבות.

ייעוץ עסקי והפחתת עלויות

המחלקה לכלכלת עסקים באגף  כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים מעניקה לחברי ההתאחדות שירותי ייעוץ עסקי במגוון תחומים המשיקים לפעילות העסקית והכלכלית של מפעלי התעשייה.

אודות אגף כלכלה ורגולציה

אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כלל הפעילות הרגולטורית והחקיקתית בהתאחדות התעשיינים.
האגף פועל לגיבוש עמדות התאחדות התעשיינים להצעות החוק השונות המונחות על שולחן הכנסת ויוזם הצעות חקיקה לשיפור מצבה של התעשייה בישראל.
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share