תשלום עבור Peak לצרכנים הצורכים גז טבעי במשך פחות מ-4,000 שעות שנתיות

14/07/2016

תשלום עבור Peak לצרכנים הצורכים גז טבעי במשך פחות מ-4,000 שעות שנתיות

1. ביום 10.7.2016 פרסמה רשות הגז הטבעי הוראות לעניין חישוב התשלום עבור ה-Peak לצרכנים שמספר שעות העבודה של מתקניהם צורכי האנרגיה נמוך מ-4,000 שעות שנתיות.

2. ההוראות חלות רק ביחס לצרכנים שטרם חתמו על הסכם חלוקה.

3. בהתאם להוראות, צרכן כאמור שיחתום על הסכם חלוקה עד ליום 8.1.2017 (כולל), יוכל לבחור בין שתי החלופות להלן בטרם חתימתו על ההסכם, ובחירתו תהיה סופית:

3.1 חלופה א– הצרכן ישלם סך של 1 מיליון ש"ח, כתשלום סופי ומוחלט עבור ה-Peak (שישולם בהתאם לאמור בסעיף 5.4.4.2 להסכם החלוקה).

3.2 חלופה ב

(א) חישוב ה-Peak ייערך לפי מספר השעות בשנה בהן מפעיל הצרכן את מתקניו, ולפי התעריפים החלים באזור החלוקה אליו הוא משויך (וישולם לפי סעיף 5.4.4.1 או סעיף 5.4.4.2 להסכם החלוקה, בהתאם לבחירת הצרכן).

(ב) בתום כל אחת מהשנתיים הראשונות לאחר מועד הזרמת הגז למתקן לראשונה, תבוצע מדידה שנתית מצטברת של כל השעות בהן זרם בפועל גז טבעי למתקני הצרכן מרשת החלוקה באותה שנה (במערכת ה-SCADA). במידה ויתברר כי הצרכן חרג ממספר השעות השנתיות עליהן דיווח בהסכם החלוקה, אפילו בשעה אחת, הוא יחויב בהפרש התשלום ל-Peak ביחס לתוצאה הגבוהה יותר שנמדדה באיזו מהשנתיים האמורות, בהתאם לתנאי הסעיף בהסכם החלוקה בו בחר (5.4.4.1 או 5.4.4.2) ולתעריפים החלים באזור החלוקה אליו הוא משויך.

4. צרכן כאמור שיחתום על הסכם חלוקה לאחר יום 8.1.2017 יהיה כפוף להוראות ההסכם לעניין ה-Peak, ואולם: (א) חישוב שעות העבודה השנתיות של מתקניו לצורך תשלום ה-Peak יתבצע לפי 4,000 שעות עבודה לשנה; ו-(ב) תשלום ה-Peak יהיה כפוף לתקרה, אשר תחושב באופן הבא:

היקף צריכת גז שנתית תשלום Peak מקסימאלי
מעל 4 מיליון מ"ק 1,500,000 ש"ח
בין 1 מיליון מ"ק ל-4 מיליוןמ"ק 1,000,000 ש"ח
בין 100 אלף מ"ק ל-1 מיליוןמ"ק 600,000 ש"ח

 

 

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה:

 

נתנאל היימן, מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198807, דוא"ל:natanel@industry.org.il

 

אלעד נצר, כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198739 דוא"ל:elad@industry.org.il

 

להסכם לחץ כאן!  להסכם לחץ כאן!
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share