מדיניות רשות ההגבלים- הכתבת מחיר מינימום על ידי ספקים

2/07/2017

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה  את מדיניותה בנושא הכתבת מחיר מינימום על ידי ספקים. המדיניות עוסקת בהסדרים, במסגרתם ספק מכתיב למי שהוא מספק לו סחורה (הלקוח שלו) באיזה מחיר הלקוח ימכור את הסחורה הלאה. לדוגמא: הסדר לפיו ספק של מכשירי חשמל יכתיב לחנות מוצרי החשמל שתמכור את מוצריו במחיר מסוים או מחיר גבוה יותר. (הסדר זה נקרא בשפה המקצועיתResale Price Maintenance - RPM). המסמך מתמקד בהסדרים במסגרתם קובע הספק ללקוח שלו מחיר קבוע או מחיר מינימום שניתן רק לעלות ממנו כלפי מעלה (RPM minimumו-RPM fixed). גילוי הדעת נועד להסביר את האופן שהרשות תבחן הסדרים מסוג זה ולהבהיר כי הסדרים אלה ייבחנו בעין קפדנית יותר מהסדרים אחרים שבין ספק ללקוח.

על פי הרשות, יחס מחמיר זה להסדרי הכתבת מחיר נובע מכך שתוצאתם הישירה של הסדרי הכתבת מחיר היא הגבלתה של התחרות התוך-מותגית (היינו, התחרות בין חנויות על שיווק מוצר של אותו ספק) בהיבט המחיר. כך לדוגמא ספק של שוקולד אשר מכתיב לכל הסופרמרקטים את המחיר שבו עליהם למכור את השוקולד ללקוחותיהם מחסל את התחרות בין הסופרמרקטים על מחירו של השוקולד של אותו ספק. על פי גילוי הדעת, הסדר הכתבת מחיר שבין ספק לבין חנות ייחשב כהסדר כובל אסור אלא אם (א) ההסדר נערך בשוק שבו קיימת תחרות מספקת בין מותגים וספקים שונים ובנוסף (ב) ההסדר נדרש לצורך קידום התחרות הבין-מותגית (היינו, התחרות בין ספקים שונים) באופן המיטיב עם ציבור הצרכנים.

המדיניות אף מתייחסת להסדרי הכתבת מחיר בין ספקים ומפיצים, ומציינת כי אלו ייבחנו בהתאם לאופי היחסים שבין הספק לבין המפיץ כמפורט בגילוי הדעת.

טיוטת גילוי הדעת פורסמה להערות ציבור ביום 11.1.2017. גילוי הדעת נערך לאור הערות שהתקבלו מן הציבור, לרבות במסגרת מושב שהתנהל בנושא בכנס השנתי של רשות ההגבלים העסקיים, וכן לאור הערות שהתקבלו מרשויות התחרות האמריקאית והאירופית. גילוי הדעת נכתב על בסיס עבודת מחקר מקיפה שנערכה על ידי חטיבת התחרותיות ברשות.

גילוי הדעת  גילוי הדעת
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share