הנחיית הממונה על ההגבלים העסקיים- הסדרי בלעדיות הדדית בהפצה

16/08/2015

לפני מספר חודשים תוקן חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 16) ונקבע כי הסדרים שעניינם בלעדיות הדדית בהפצה, כלומר הסדרים לפיהם משווק מתחייב לרכוש את הנכס או השירות מספק אחד והספק מתחייב למכור רק לאותו משווק, עלולים להיחשב מעתה הסדר כובל. במילים אחרות הסדרים אלה אינם פטורים באופן גורף מסוגיית ההסדר הכובל.

כעת הוציא הממונה הנחייה בעניין אכיפת התיקון הנ"ל. הממונה החליט להיענות באופן חלקי לפניות שונות שקיבל בנושא והודיע כי ימנע מאכיפת האיסור על עריכת הסדר כובל שעניינו התחייבות לבלעדיות הדדית בהפצה, בתנאי שקיומו של ההסדר (תיאור תמציתי של ההסדר ושל תניית הבלעדיות ההדדית שבו) יובא לידיעת הרשות, זאת עד ליום 26.2.16 (הממונה גם שמר לעצמו את זכות האכיפה במקרים מסויימים על פי נסיבות ספציפיות).
מצ"ב הודעת הממונה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל מחלקת רגולציה ותקינה, עו"ד אייל פרובלר
03-5198835
eyalp@industry.org.il

 

הנחיית הממונה  הנחיית הממונה
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share