תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' --) (הכרזה בדבר מונופולין על-פי כוח שוק), התשע"ה–2015

3/05/2015

ביום 01.5.15 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים את תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס--) (הכרזה בדבר מונופולין על-פי כוח שוק), התשע"ה-2015  אשר פתוח להערות הציבור עד ליום 01.07.2015.

 

בתזכיר מוצע לתקן את חוק ההגבלים העסקיים באופן המרחיב את תחולת דיני המונופולין בחוק כך שיחולו גם על אדם שיש לו כוח שוק, ושהממונה על ההגבלים העסקיים קבע כי הוא בעל מונופולין, אף אם אותו אדם אינו מחזיק בריכוז של למעלה ממחצית מכלל אספקת נכסים או שירותים או מרכישתם. בהתאם, מוצע לתקן את הגדרת המונופולין ובעל המונופולין בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים.

 

אגף כלכלה ורגולציה מגבש את עמדת ההתאחדות התעשיינים לתזכיר זה. נודה על העברת התייחסות/הערות ל:

עו"ד אייל פרובלר, מנהל מחלקת רגולציה ותקינה,

eyalp@industry.org.il

03-5198835

 

:לעיון בתזכיר

תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' --) (הכרזה בדבר מונופולין על-פי כוח שוק), התשע"ה–2015  תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' --) (הכרזה בדבר מונופולין על-פי כוח שוק), התשע"ה–2015
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share