גילוי דעת הממונה על ההגבלים העסקיים 2/14 בעניין חשיפת מידע טרם עסקה בין מתחרים

2/07/2014

ביום 19.5.14 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים גילוי דעת במסגרתו קובע הממונה על ההגבלים העסקיים כללים מנחים בקשר עם חשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות טרם עסקה בין מתחרים – הן לצורך עסקת רכישה והן לצורך התקשרות בעסקה אחרת, דוגמת מיזם משותף.

 

עיקרי גילוי הדעת :

 

1.    הנחת היסוד העומדת בבסיס גילוי הדעת היא כי החלפת מידע בין מתחרים במסגרת בדיקת נאותות עלולה לעורר חשש לפגיעה בתחרות ולעלות לכדי הסדר כובל.

2.      גילוי הדעת אינו קובע כללים נוקשים אלא מנסה להתוות קווים מנחים לביצוע בדיקות נאותות, ובין היתר, לזיהוי מידע רגיש מבחינה תחרותית.

3.      הממונה מותיר מרחב שיקול דעת סובייקטיבי בידי מנהלי העסקים בדרך של קביעת מסגרת גמישה, יחד עם זאת, אופן הפעלת שיקול הדעת ייבחן על ידי הממונה, במקרה הצורך, באמות מידה אובייקטיביות ובהתאם לכללים המנחים בגילוי הדעת.

4.      הפרת הכללים שנקבעו בגילוי הדעת אינה מהווה הפרה של הוראות החוק. יחד עם זאת, יישום כללים אלו יקטין באופן משמעותי את החשיפה לסנקציות בגין הפרת הוראות החוק.  יתרה מזו, יראו מנהל אשר קיים את הוראות גילוי הדעת כמי שנקט באמצעים סבירים להבטחת שמירת החוק.

 

על מי חל גילוי הדעת :

 

גילוי הדעת יחול על ביצוע בדיקת נאותות במסגרת עסקאות אלה בלבד:

 

1.      עסקאות רכישה או מיזוג בין מתחרים אשר חייבות בהגשת הודעות מיזוג לממונה כמפורט בסעיף 17(א) לחוק.

2.      עסקאות אשר אינן חוסות תחת פטורי סוג שפורסמו מכוח סעיף 15א לחוק.

 

ליתר פירוט, להלן נייר מסכם של עיקרי גילוי הדעת.

 

לעיון בגילוי הדעת לחץ כאן.

 

למידע נוסף ניתן לפנות אל מחלקת רגולציה באגף כלכלה ורגולציה:

עו"ד אייל פרובלר, מנהל המחלקה

עו"ד יעלי זוהר, רפרנטית

נייר מסכם - גילוי דעת בענין חשיפת מידע בין מתחרים בהליכי בדיקת נאותות   נייר מסכם - גילוי דעת בענין חשיפת מידע בין מתחרים בהליכי בדיקת נאותות
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share