עדכוני חקיקה

גילוי דעת - הכתבת מחיר מינימום למפיץ

18/01/2017

הגבלים עסקיים- גילוי דעת עיצום ככספי

24/07/2016

הנחיית הממונה על ההגבלים העסקיים- הסדרי בלעדיות הדדית בהפצה

16/08/2015

גילוי דעת הממונה על ההגבלים העסקיים- איגודים עסקיים ושולחנות משותפים אחרים בין מתחרים

16/08/2015

נוהל אכיפה פנימית של דיני ההגבלים עסקיים

14/05/2015

תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' --) (הכרזה בדבר מונופולין על-פי כוח שוק), התשע"ה–2015

 

3/05/2015

תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' --) (תיקון פרק המיזוגים והוראות שונות), התשע"ה-2015

 

 

 

13/04/2015

טיוטת גילוי דעת הממונה על ההגבלים עסקיים בנושא התבטאויות פומביות

ביום 03.08.2014 פרסם הממונה על ההגבלים העסקיים טיוטת גילוי דעת בנושא התבטאויות פומביות הפוגעות בתחרות.

הטיוטה מבוססת על חשש הממונה על ההגבלים העסקיים כי פרסום מידע באופן פומבי, עשוי לפגוע בתחרות ולהוביל לתאום בין מתחרים.

גילוי הדעת נועד להציג את עמדתו העקרונית של הממונה על ההגבלים העסקיים ביחס להתבטאויות פומביות ומטרתו הינה לשמש תמרור אזהרה לגורמים עסקיים ויועציהם המשפטיים מפני התבטאויות פומביות אשר אינן עולות בקנה אחד עם הוראות החוק.

 

18/08/2014

גילוי דעת הממונה על ההגבלים העסקיים 2/14 בעניין חשיפת מידע טרם עסקה בין מתחרים

ביום 19.5.14 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים גילוי דעת במסגרתו קובע הממונה על ההגבלים העסקיים כללים מנחים בקשר עם חשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות טרם עסקה בין מתחרים – הן לצורך עסקת רכישה והן לצורך התקשרות בעסקה אחרת, דוגמת מיזם משותף.

 

2/07/2014
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share