אגף כלכלה ורגולציה מרכז את כלל הפעילות הרגולטורית והחקיקתית בהתאחדות התעשיינים. 
האגף פועל לגיבוש עמדות התאחדות התעשיינים להצעות החוק השונות המונחות על שולחן הכנסת, יוזם הצעות חקיקה לשיפור מצבה של התעשייה בישראל ופועל מול גורמי ממשל שונים. 
במסגרת זו מנהל אגף כלכלה ורגולציה את ועדת הרגולציה בהתאחדות התעשיינים.

נושאי החקיקה תחת אחריות אגף כלכלה ורגולציה
קרא עוד

תהליך טיוב הרגולציה - RIA

תהליך טיוב הרגולציה הינה תהליך משותף המגזר העסקי ומשרד רוה"מ במטרה להפחית את הנטל הרגולטורי למינימום ההכרחי ולהביא לשיתוף הסביבה העסקית, הצמיחה והתעסוקה
קרא עוד

הגבלים עסקיים

הצעות חוק פרטיות וממשלתיות, גילויי דעת של הממונה על ההגבלים העסקיים ועוד.
קרא עוד

מיסוי

שינויי חקיקה בנושאי מס חברות, מע"מ, הטבות המס במסגרת חוק עידוד ועוד
קרא עוד

חברות ציבוריות

הצעות חוק פרטיות וממשלתיות, שימועי הרשות לניירות ערך ועוד.
קרא עוד

אנרגיה

 חוק הדלק, הצעות חוק פרטיות וממשלתיות ועוד
קרא עוד

רשויות מקומיות ותאגידי מים

תיקונים לפקודת העיריות, לפקודת הרשויות המקומיות ועוד.
קרא עוד

הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, חקיקת משנה, תיקוני חוק, הנחיות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הודעות מנהליות ועוד.


קרא עוד

רגולציה- כללי

תזכירי חוק, הצעות חוק פרטיות, הצעות חוק ממשלתיות, חקיקת משנה, תיקוני חוקים, הנחיות וגילויי דעת של רשויות שונות בתחומים שונים הנוגעים לתעשייה.
קרא עוד
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share