מימון עלויות חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי ועלויות הסבת מערכות פנים מפעליות

תנאי הסף:
 
1. צרכן בינוני או גדול הצורך מעל 100,000 קוב בשנה.
2. קיים הסכם חתום עם חברת החלוקה.
3. בוצע תשלום עבור חיבור לצינור ההולכה
 
התמיכה הניתנת: 

  • עבור צרכן שצריכתו השנתית הינה בין 100,000 מ"ק ל- 500,000 מ"ק  סכום כולל של  750,000 ₪.
  • עבור צרכן שצריכתו השנתית הינה גבוהה מ- 500,000 מ"ק ונמוכה מ-1,000,000 מ"ק סכום כולל של  400,000₪.
  • עבור צרכן שצריכתו השנתית הינה מעל 1,000,000 מ"ק  סכום כולל של 250,000 ₪. 

סיוע נוסף במסגרת התכנית לצרכנים המרוחקים מרשת החלוקה: 
 
סכום הסיוע עבור ההוצאות המוכרות ועבור התחברות לרשת החלוקה יהיה כדלקמן: 

  • על כל 10 ק"מ מרחק –  הצרכן  המרוחק זכאילסיוע של 1 מיליון ₪.
  • במידה והמרחק נמוך מ- 10 ק"מ – הסיוע יינתן באופן יחסי לפי יחס של 1 מיליון ₪ ל- 10 ק"מ כאמור (לדוגמה: צרכן מרוחק במרחק של 8 ק"מ יקבל סיוע של 0.8 מלש"ח).
  • באזור חלוקה הכולל מספר צרכנים מרוחקים תהיה הגשת הבקשה לסיוע כקבוצת צרכנים מרוחקים. סכום הסיוע יתחלק בין הצרכנים המרוחקים באופן יחסי בהתאם ליחס שבין הקיבולת של כל צרכן  מרוחק לבין סך הקיבולת של  כל הצרכנים  המרוחקים שבהסכם.
  • סכום הסיוע לצרכן מרוחק או קבוצת צרכנים מרוחקים במסלול זה לא יעלה על 4 מלש"ח.

מועד הגשת טפסים: פתוח

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share