מחקר ופיתוח

תנאי הסף:
 
1. החברה סווגה על ידי ועדת המחקר בלשכת המדען הראשי, כחברה שעיקר פעילותה היא  בענפי התעשייה המסורתית או המעורבת מסורתית כהגדרתם על ידי הלמ"ס.
2. היקף הוצאות המו"פ של החברה בשנה שקדמה להגשת הבקשה אינו עולה על 7% ממחזור המכירות של החברה, למעט חברה בעלת מחזור מכירות הנמוך מ-10 מליון שקלים בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
3. הכנסות החברה בשנה שקדמה להגשת הבקשה היו קטנות מ-100 מליון דולר ארה"ב.
4. תקופת התמיכה המצטברת בתוכניות המו"פ שאושרו לחברה, בהכללת התקופה המבוקשת בבקשה הנוכחית, אינו עולה על 3 שנות סיוע מתוך 5 השנים שקדמו למועד סיום התכנית המאושרת האחרונה שאושרה לחברה.
 
התמיכה הניתנת: 

  • עד 500,000 ₪ בעבור הוצאות פיתוח תבניות (שייוצרו בארץ) ושישולבו בקו הייצור בחברה.
  • עד 250,000 ₪ בעבור הוצאות לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי מתכנית המו"פ.
  • הוצאות שכר של עד 3 עובדים בשיעור העסקה הקטן מ-10%.
  • עד 25,000 ₪ בעבור ביצוע קורסים, הכשרות והשתלמויות לעובדים מקצועיים.
  • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות (לא כולל הוצאות ייצור המכונות).
  • הכרה בהוצאות עד 10% מהתקציב המאושר בעבור פעילויות למסחור ושיווק התכנית לחו"ל.
  • הכרה בעלות שעות שימוש במכונה יקרה לצורך המחקר.

מועד הגשת טפסים: פתוח

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share