מים וביוב

הקצאות מים לתעשייה וחיובי ביוב עפ"י הזרמה בפועל
 
1. סיוע בקבלת הקצאות מים לתעשייה.
2. סיוע בתשלום חיובי ביוב עפ"י הזרמה בפועל.
3. פתרון בעיות פרטניות מול תאגידי המים בנושאי חיובי מים וביוב (כגון : קנסות בגין חריגה מהקצאה, היטלי מים וביוב בגין הקמת מערכות מים וביוב וכד'). 
 
מידע חשוב בנושא המים והביוב:
 
תעריפי המים 
רשות המים 
טפסי הקצאת מים לתעשייה 
תאגידי המים והביוב
 

 

תעריפי המים והביוב החל מינואר 2016

12/01/2016

תעריפי המים והביוב מחודש ינואר 2016

11/01/2016

חסכון בהוצאות המים והביוב בשנת 2014

בזכות פעילות אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, יוחל הסדר "צרכנים גדולים" על מפעלי התעשייה המקבלים הקצאת מים החל מחודש יולי 2014.
6/07/2014
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share