כבאות אש ורישוי עסקים

סיוע בקבלת רישיון עסק
 
1. מתן מידע על הקריטריונים לרישיון עסק בהתאם לנדרש ברשויות השונות ולענף אליו משתייך המפעל.
2. ליווי החברה עד לקבלת רישיון עסק, כולל הסרת חסמים.
 
כבאות אש
 
1. סיוע בהגשת ערעורים על דרישות נציבות הכבאות להתקנת אמצעי גילוי וכיבוי אש, בהתאם לסוג המבנה ושימושו.
2. בחינת תעריפי אגרת הכבאות והאפשרות להפחתת החיובים שנקבעו למפעל.
3. מתן מידע עדכני על תעריפי אגרת כבאות.
 
מידע חשוב בנושא כבאות אש ורישוי עסקים:
 
דרישות כבאות אש – הסיווגים האחידים 
רישוי עסקים – משרד הפנים 
צו רישוי עסקים טעוני רישוי 
חוברת מידע בנושא רישוי עסקים

 

עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share