אודות ועדת כלכלה

ועדת הכלכלה של התאחדות התעשיינים הנה הגוף שמטרתו הכוונת המדיניות המקרו כלכלית של התאחדות התעשיינים. בראש הועדה עומדת הגב' נאוה רביד, מנכ"לית לוריאל ישראל. בוועדה חברים מנכ"לים וחברי הנהלה בכירים ממפעלים, המייצגים את התעשייה בישראל על כלל ענפיה.
 
ועדת הכלכלה מתווה ומגבשת את עמדותיה הכלכליות של התאחדות התעשיינים, כפי שמוצגות בפני מקבלי ההחלטות בישראל.
 
לישיבות הועדה מוזמנים אישים בולטים מקרב מקבלי ההחלטות  במשק במטרה לקדם את כושר התחרות ולשפר את הסביבה העסקית של התעשייה הישראלית בכל הקשור לתחום פעולתם.
 
במסגרת דיוני הועדה מתקיימים דיונים בנושאים הבאים:

  • מדיניות מאקרו-כלכלית
  • תקציב המדינה
  • מדיניות מוניטרית
  • מדיניות מס
  • חקיקה כלכלית
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share