23.5.10 - מצבן הפיננסי של חברות התעשייה הבורסאיות – עיקרי הממצאים – רבע אחרון 2009

ביצועי חברות התעשייה הבורסאיות[1]רבע 

הנני מתכבדת להעביר לעיונך את תמצית ניתוח התוצאות העסקיות של חברות התעשייה בסוף 2009.  לקבלת ניתוח מורחב, המציג את כל היחסים הפיננסיים, בחתך ענפי ובחתך עתירות יצוא, הינך מוזמן/ת למלא את הספח הרצ"ב ולהצטרף לרשימת התפוצה. 

ניתוח זה יכול לתרום לך, התעשיין, להבנת ההתפתחויות בתעשייה, הן ברמת המאקרו והן בפרוט ענפי.  אני ממליצה לך להשתמש במידע הגלום בסקירה זו לביצוע Benchmark ולהבנת מצבך היחסי מול קבוצת ההתייחסות הרלוונטית.

ב ב ר כה, 

דפנה אבירם-ניצן
מנהלת המחלקה

עיקרי הממצאים

*      ירידה של 13% נרשמה במכירות המצרפיות של חברות התעשייה הבורסאיות ברבע האחרון של 2009 לעומת הרבע האחרון של 2008.

*      הפגיעה במכירות אפיינה בעיקר את ענפי התעשייה עתירי היצוא.

*       הרווח הגולמי המצרפי בתקופה זו נותר כמעט ללא שינוי (0.2%-), הודות לצמצום חד בעלות המכר.

*       הרווחיות הגולמית עמדה ברבע האחרון של 2009 על 34.9%, המשקפת שיפור מהותי בשולי הרווח לעומת הרבע האחרון של 2008.

*      במהלך 2009 חזרו חברות התעשייה הבורסאיות להציג רווח תפעולי מצרפי חיובי, למרות זאת, ניכר כי היקפי הרווח התפעולי עדיין נמוכים מאלו שנרשמו טרם המשבר, ברבע השני של 2008.

*       חלה עלייה ברמת הנזילות ביחס לרבע האחרון של 2008.

*       המינוף הפיננסי עמד על 52.8%, המבטא ירידה חדה ברמת המינוף בהשוואה לרבע האחרון של 2008, בעיקר בשל השפעתה של חברת טבע.

*      נרשם שיפור ניכר בתשואה על ההון העצמי (3.14%) ובתשואה על נכסים (1.47%), בהשוואה לתשואה השלילית שנרשמה בסוף 2008. 

 שירות זה הינו בלעדי לחברי התאחדות התעשיינים


1 ללא חברות השקעה וללא כפילויות ברמת סך התעשייה.

 להצטרפות כמנוי לניתוח המלא ולשאר סקירות מחלקת המחקר הכלכלי, אנא מלא/י את הפרטים הבאים:

*
*
*
*
*
*נא סמן /י במלבן ושלח/י.


למידע נוסף ניתן לפנות למזכירת המחלקה -
הגב' אילנה קולודרו, בטלפון 03-5198806 או במייל:
ilanak@industry.org.il

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share