2.8.09 - מגמות בתעשייה (תפוקה ותעסוקה) - יולי 2009

עיקרי הדברים

בחודשים אפריל - מאי 2009:

×     נמשכת הנסיגה החדה בתפוקת התעשייה, תוך התמתנות קלה בעוצמה: ירידה של 3.4%, לאחר נסיגה של 4.5% ברבע הראשון של 2009, וירידה של כ- 1.9% לרבעון בשני הרבעונים האחרונים של 2008.

×     הנסיגה משקפת קיטון בתפוקת כל קבוצות הענפים, כאשר כמחצית מהנסיגה נגזרה מענפי הטכנולוגיה העילית.

×     פוטרו כ- 5,500 איש מהתעשייה: ירידה של 1.6%, בהמשך לירידה של 2.2% ברבע הראשון של השנה.

×     פיטורי העובדים הקיפו את מרבית ענפי התעשייה. עיקר המפוטרים מענפי מוצרי המתכת והרכיבים האלקטרוניים.

×     חל גידול מחודש, של 1.8%, בפריון העבודה. 

ברבע השני של 2009:

×     הודות לענף הרכיבים האלקטרוניים (בעיקר מפעל אינטל), נבלמה מגמת הנסיגה ביצוא התעשייתי.

×     גידול ריאלי מתון של 0.5% חל ביצוא ברבע השני, לאחר נסיגה מצטברת של כ- 19% בשני הרבעונים שקדמו.

×          העלייה המתונה נגזרה כולה מגידול חד ביצוא ענפי ההיי-טק (11%), בעיקר על רקע גידול דרמטי ביצוא ענף הרכיבים האלקטרונים, שרשם גידול ניכר של 66% (הודות לגידול ביצוא מפעל אינטל החדש).

×          בניכוי ענף הרכיבים האלקטרונים רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה ריאלית הנאמדת בקרוב ל- 4% ביצוא.

סיכום ההתפתחויות מאז החמרת המשבר הכלכלי

×     מאז הרבע השלישי של 2008 ועד לחודשים אפריל - מאי 2009 נסוגה תפוקת התעשייה בכ- 11%. 

×     מאז הרבע האחרון של 2008 ועד לרבע השני של 2009 התכווץ היצוא התעשייתי בכ- 18%.

מאז הרבע השני של 2008 ועד אפריל-מאי 2009 ירדה מצבת העובדים ב- 5.4%, (שהם כ- 19,600 איש).

לניתוח המלא פתח את קובץ ה- PDF.

מגמות בתעשייה (תפוקה ותעסוקה) - יולי 2009  מגמות בתעשייה (תפוקה ותעסוקה) - יולי 2009
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share