24.5.09 - ניתוח ממצאי סקר אפקטיביות קרנות מימון ממשלתיות - מאי 2009

עיקרי הממצאים
 
- כמחצית מהחברות בסקר לא הגישו בקשה לקבלת הלוואה מאחת מקרנות המימון הממשלתיות
  למרות שנזקקו לכך, רק  30% מהן הגישו בקשה.
- החברות שלא הגישו בקשה למרות שהינן זקוקות לכך ציינו את הסיבות המרכזיות לאי-ההגשה:43%
  נרתעים מהבירוקרטיה, 33% בשל הצורך בערבות אישית, ו- 31% טוענים כי הריבית גבוהה מדי.
- רוב החברות שהגישו בקשה להלוואה פנו לקרן לעסקים בינוניים (76%),18% פנו לקרן לסיוע לעסקים
  קטנים בערבות המדינה, והיתר (6%) פנו לקרן ליצואן הבודד.
- קרוב ל- 70% מהבקשות שהוגשו נדחו.
- הסיבות העיקריות לדחיית הבקשה: 15% ציינו כי לא ניתנה סיבה מפורשת לדחייה, 10% בשל
  השתייכות לענף בעייתי,  10% נוספים ציינו כסיבה דוחות כספיים ואחוז דומה ציינו כסיבה לדחייה את
  היחסים הפיננסיים.
- רק 31% מהבקשות, צלחו את כל התהליך וקיבלו אישור.
- משך הזמן הכולל מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת הכסף בבנק עומד בממוצע על כשלושה חודשים 
  ושבוע.
- היקף הבקשה הממוצעת להלוואה מקרנות המימון הממשלתיות - 2.9 מיליון ₪ לחברה.
- היקף ההלוואה הממוצעת שאושרה על-ידי הבנקים - 1.9 מיליון ₪ לחברה.  סכום זה מהווה
  כשני שליש מהיקף הבקשות של אותן החברות.
- שביעות הרצון המשוקללת של החברות שהשתתפו בסקר מקרנות המימון הממשלתיות הינה בינונית
  מינוס, עומדת על 2.9  מתוך סולם של 1 עד 5 (כאשר 1 = כלל לא מרוצה, 5 = מאוד מרוצה).
 
רצ"ב הניתוח המלא.

 

ניתוח ממצאי סקר אפקטיביות קרנות מימון ממשלתיות - מאי 2009  ניתוח ממצאי סקר אפקטיביות קרנות מימון ממשלתיות - מאי 2009
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share