21.7.09 - סקר ציפיות בתעשייה לחודשים יולי-ספטמבר 2009 - עיקרי הממצאים

ברבע השני של 2009:

נמשכה מגמת הנסיגה בתפוקת התעשייה, תוך התמתנות דרמטית בעוצמתה.

הואט משמעותית קצב פיטורי העובדים מהתעשייה.

התמתנות דרמטית בעוצמת הנסיגה במכירות התעשייה לשוק המקומי.

התמתנות ניכרת של הירידות בהיקף משלוחי היצוא.

נמשכה הנסיגה בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים, תוך התמתנות ניכרת בעוצמת הנסיגה.

נמשך הקושי בקבלת אשראי חדש ובשמירה על מסגרת האשראי הקיימת.

 

צפי התעשיינים לרבע השלישי של 2009:

התמתנות משמעותית נוספת צפויה בעוצמת הנסיגה בתפוקת התעשייה, עד כמעט התייצבות.

התמתנות נוספת צפויה גם בקצב פיטורי העובדים מהתעשייה.

הנסיגה במכירות לשוק המקומי וליצוא צפויה להימשך, תוך התמתנות נוספת בעוצמה.

יציבות צפויה בהשקעות התעשייה בנכסים קבועים, לאחר שלושה רבעונים רצופים של ירידה. 

 

קרא עוד:

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים יולי-ספטמבר 2009 - עיקרי הממצאים  סקר ציפיות בתעשייה לחודשים יולי-ספטמבר 2009 - עיקרי הממצאים
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share