סקרים

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים אפריל-יוני 2017

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים ינואר- מרץ 2017

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים ינואר – מרץ 2015

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים אוקטובר – דצמבר 2014: אינדיקציה לקשיי אשראי בתעשייה

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים אוקטובר – דצמבר 2014

6.7.14 - סקר השפעת התיסוף 2014

18.5.14 – מדד המפעלים הקטנים והבינוניים – רבע שני 2014

11.5.14 – חברות התעשייה הרב-לאומיות – רבע שני 2014

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים אפריל – יוני 2014

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים ינואר – מרץ 2014

לרבע הראשון של 2014 צופים התעשיינים צמיחה מתונה בתפוקה, אשר תלווה בעלייה מתונה במשלוחי היצוא, לצד קיפאון במכירות המקומיות וירידה נוספת במצבת העובדים בתעשייה.

חוברת סקר ציפיות בתעשייה לחודשים אוקטובר – דצמבר 2013

21.11.2012 - קושי בגיוס עובדים מקצועיים לתעשייה - רבע שלישי 2012

7.11.2012 - מדד מצב הרוח של התעשיינים - רבע השלישי של 2012

סקר ציפיות יולי - ספטמבר 2012 - פורמט חוברת

ממצאי הסקר, שנערך בקרב 176 תעשיינים, מצביעים על צפי לקיפאון בתפוקת התעשייה ברבע השלישי של השנה, נסיגה נוספת במכירות לשוק המקומי והמשך פיטורי העובדים. מנגד, ביצוא ובהשקעות צפוי גידול מתון.

סקר ציפיות בתעשייה לחודשים יולי - ספטמבר 2012 - עיקרי הממצאים

ממצאי סקר מחנק אשראי בתעשייה – מרץ 2012

מהסקר עולה כי מרבית חברות התעשייה מתקשות לקבל אשראי חדש לפעילותן השוטפת ולמימון השקעותיהן ואף מתקשות לשמור על מסגרת האשראי הקיימת. בנוסף, מדווחות 72% מהחברות על העלאת ריבית החובה/עמלת הקצאת אשראי.

ממצאי סקר לבחינת התופעה של העברת פעילות יצרנית לחו"ל – יולי 2011

ממצאי סקר לבחינת התופעה של העברת פעילות יצרנית לחו"ל - פברואר 2010

9.11.09 - ממצאי סקר השפעת התיסוף על חברות התעשייה - 2010

24.5.09 - ניתוח ממצאי סקר אפקטיביות קרנות מימון ממשלתיות - מאי 2009

21.9.08 - ממצאי סקר השפעת התיסוף על חברות התעשייה יולי 2008

9.9.08 - ממצאי סקר לבחינת התופעה של העברת פעילות יצרנית לחו"ל - ספטמבר 2008

21.1.08 – ממצאי סקר השפעת התיסוף על חברות התעשייה – ינואר 2008

7.1.07 - ממצאי סקר השפעת התיסוף על חברות התעשייה – דצמבר 2006

חיפוש בארכיון
לפי תאריך
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share