מפעלים קטנים ובינוניים

רקע
הועדה למפעלים קטנים ובינוניים
עידוד השיווק לחו"ל
תוכניות הייעוץ למפעלים קטנים ובינוניים
מקורות מימון
יעוץ עסקי והפחתת עלויות

צור קשר
אורן הרמבם, מנהל היחידה לתעשייה קטנה ובינונית, דוא"ל: oren@industry.org.il, או בטלפון: 03-5198807
דנה אלמן וישקין, כלכלנית היחידה לתעשייה קטנה ובינונית, דוא"ל: danae@industry.org.il, או בטלפון: 03-5198751


רקע

המפעלים הקטנים והבינוניים (מפעלים המעסיקים 20-99 עובדים) מהווים כ-74% מכלל מפעלי התעשייה בישראל. מועסקים בהם כ-89,000 עובדים, וסך מכירותיהם בשנה נאמד בכ-63 מיליארד ₪. התעשייה הקטנה והבינונית מחזקת את התחרותיות בשווקים, מהווה זרוע ביצועית איכותית וגמישה של קבלנות משנה למפעלים הגדולים, ומאפשרת יצירה מהירה של מקומות תעסוקה בפריפריה, בהשקעות נמוכות יחסית.  
 
בהתאחדות התעשיינים חברים כ- 900 מפעלים קטנים ובינוניים.

מצגת רקע כללית - מפעלים קטנים ובינוניים - דצמבר 2012

הועדה למפעלים קטנים ובינוניים

הועדה למפעלים קטנים ובינוניים בהתאחדות התעשיינים מתווה את מדיניות ופעילות ההתאחדות למען מגזר המפעלים הקטנים והבינוניים. הועדה מגבשת ויוזמת מהלכים לשיפור הסביבה העסקית בה פועלים המפעלים פעילות הועדה מונחית על-ידי הנהלה, המורכבת מכ- 25 תעשיינים ממפעלים קטנים ובינוניים.
 
הועדה מתמקדת בתחומי הפעילות הבאים: 
1. טיפול בנושאי חקיקה ורגולציה בעלי השלכה על מגזר המפעלים הקטנים והבינוניים. 

2. ייזום כלים ושירותים ייחודיים למתן מענה לשם מתן פתרונות לבעיות כלליות ופרטניות בעבודת המפעל הקטן והבינוני 

3. הגברת המודעות הציבורית והממשלתית לחשיבות המפעל הקטן והבינוני למשק, ולבעיות הייחודיות העומדות בפניו.  

4. מתן סיוע וייעוץ פרטני למפעלים במגוון רחב של תחומים:

  • איתור מקורות מימון וליווי בפניה לקרנות המימון
  • הפחתת עלויות
  • ניצול מיטבי של תמריצים ממשלתיים
  • מתן מידע ונתונים כלכליים

תמריצים וכלי סיוע ממשלתיים

לרשות התעשייה בישראל עומדים מגוון כלי סיוע ממשלתיים, לעידוד ותמרוץ המפעלים לביצוע פעולות בתחומים הבאים:

  • השקעות הון 
  • קליטת עובדים
  • מו"פ
  • עיצוב תעשייתי
  • שיווק לחו"ל
  • התייעלות אנרגטית

מרבית כלי הסיוע מופעלים ע"י משרד התמ"ת.
התאחדות התעשיינים מעמידה לרשות המפעלים הקטנים והבינוניים שירותי ייעוץ וליווי לשם מיצוי מיטבי של המענקים וההטבות

תמצית כלי הסיוע

עידוד השיווק לחו"ל

חלקם של המפעלים הקטנים ובינוניים מסתכם בכ-9% בלבד מסך הייצוא התעשייתי.
 
הרחבת הייצוא בקרב מפעלים קטנים ובינוניים חשובה להרחבת פעילותם, התפתחותם, מכירותיהם ולעידוד וצמיחה ברת קיימא בקרבם.
 
לרשות המפעלים הקטנים והבינוניים קיים מגוון כלי סיוע לעידוד השיווק לחו"ל.

ריכוז כלי סיוע ושירותים לעידוד השיווק לחול ליצואנים קטנים ומתחילים - ינואר 2013

תוכניות הייעוץ למפעלים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת מפעילה תוכנית ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים, במטרה לשפר את תהליכי העבודה והניהול, להחדיר שיטות ניהול מתקדמות ולעודד את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובתהליכי חדשנות. התאחדות התעשיינים מעמידה לרשות המפעלים הקטנים והבינוניים שירותי ייעוץ וליווי לשם מיצוי מיטבי של המענקים וההטבות. 

במסגרת התוכנית משתתף משרד התמ"ת בכ-50%-70% מעלות שעות הייעוץ.

תוכניות הייעוץ של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים - דצמבר 2012

20/12/2012

מקורות מימון

לרשות התעשייה הקטנה והבינונית קיים מגוון מקורות מימון בנקאיים: קרנות מימון ייחודיות בתנאים מועדפים לחברי התאחדות וקרנות מימון בערבות מדינה או בערבות פרטית. בנוסף, מקיימת ההתאחדות שיתוף פעולה עם חברת כלל פקטורינג לביצוע עסקאות מימון חוץ בנקאי: פקטורינג וליסינג מכונות בתנאים מועדפים.
 
במטרה להגדיל את נגישות ומיצוי קרנות המימון, מפעילה ההתאחדות לטובת המפעלים הקטנים והבינוניים שירותי ייעוץ וליווי, באמצעות יועץ, במילוי הטפסים והכנת התוכנית העסקית.

ריכוז קרנות מימון

יעוץ עסקי והפחתת עלויות

התאחדות התעשיינים מעמידה לרשות המפעלים הקטנים והבינוניים  ייעוץ עסקי במגוון רחב של תחומי הפעילות העסקית והכלכלית של מפעלי התעשייה:

- ייעוץ עסקי להפחתת עלויות ושיפור הרווחיות בסביבת פעילות המפעל (אנרגיה, מיסוי מקומי, המרות מטבע והגנות מט"ח, מים ועוד
- הכוונת השימוש וניצול מיטבי של כלי סיוע ותמריצים ממשלתיים לתעשייה (מענקי השקעה, הטבות מס, סבסוד עלויות ייעוץ ועוד
- ליווי בהובלת מהלכים מול משרדי ממשלה, מוסדות שלטוניים וגופי רגולציה לשם מתן מענה לצורכי המפעל.

עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share