מילון מונחים

(1) מכשיר חשמלי ואלקטרוני (EEE – Electrical and Electronic Equipment)
חשמלי ואלקטרוני הוא מכשיר שתלוי בזרם חשמלי או בשדה אלקטרומגנטי על מנת לפעול כראוי וציוד לייצור, העברה ומדידה של זרם חשמלי או שדה מגנטי. בנוסף, המכשיר צריך להיות מתוכנן לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט לזרם חילופין ואינו עולה על 1,500 וולט לזרם ישיר.

(2) תלוי (dependent)
לצורך הגדרת מכשיר חשמלי ואלקטרוני משמעו נדרש לזרם חשמלי או שדה אלקטרו-מגנטי על מנת למלא לפחות פונקציה אחת באופן מתוכנן.

(3) כלי תעשייתי קבוע בקנה מידה גדול (large scale stationary industrial tool)
משמעו הרכב של ציוד, רכיבים או מכונות בקנה מידה גדול  המתפקדים יחדיו לצורך אחד; מותקנים ומפורקים באופן קבוע רק על ידי אנשי מקצוע במקום נתון; מתוחזקים על ידי אנשי מקצוע במתקן ייצור תעשייתי או במתקן למחקר ופיתוח.

(4) מתקן קבוע בקנה מידה גדול (Large Scale Fix Installation)
צירוף של מספר סוגי מתקנים ו/או מכשירים אחרים המותקנים במקום קבוע ומתוכנן מראש ומתוחזקים על ידי אנשי מקצוע , ונועדו לעבוד יחד כמערכת אחת.

(5) כבלים (Cables)
כל הכבלים במתח הנמוך מ – 250 וולט המשמשים לחיבור או להארכה ומחוברים למכשירים חשמליים או אלקטרוניים או מחברים שני מכשירים אלקטרוניים.

(6) יצרן (importer)
משמעו יישות טבעית או משפטית המייצר מכשירים חשמליים או אלקטרוניים או שהוא מתכנן מכשירים חשמליים או אלקטרוניים או שמייצר או משווק מכשירים חשמליים או אלקטרונים תחת שמו או השם המסחרי שלו.

(7) נציג מוסמך (authorised representative)
משמעו נציג מוסמך הוא יישות טבעית או משפטית באיחוד האירופי שקיבל הרשאה בכתב  מיצרן לפעול בשמו בנוגע למשימות מוגדרות.

(8) מפיץ (Distributor)
משמעו יישות טבעית או משפטית בשרשרת ההפצה, שאינו נחשב להיות יצרן או יבואן, שהופך מכשירים חשמליים או אלקטרוניים להיות זמינים בשוק.

(9)  יבואן (Importer)
משמעו יישות טבעית או משפטית באיחוד האירופי, שמכניס מכשירים חשמליים או אלקטרוניים ממדינות שלישיות לשוק של האיחוד האירופי.

(10) מפעיל כלכלי (Economic Operator)
משמעו יצרן, נציג מוסמך, יבואן או מפיץ.

(11) זמין בשוק (making available on the market)
משמעו אספקה של מכשיר חשמלי או אלקטרוני להפצה, לצריכה או לשימוש בשווקי האיחוד האירופי באופן מסחרי, בין אם בתמורה ובין אם לאו.

(12) לשים בשוק (placing on the market)
משמעו מכשיר חשמלי או אלקטרוני שזמין בשוק האיחוד האירופאי בפעם הראשונה.

(13) תקן מאוחד (Harmonised Standard)
משמעו תקן שאומץ על ידי אחד מגופי התקינה האירופיים המפורטים בנספח I  לדירקטיבה 98/34/EC.

(14) מפרט טכני (Technical Specification)
משמעו מסמך המתאר את אופן המילוי של הדרישות הטכניות  של המוצר, תהליך הייצור או שירות.

(15) סימון CE (CE marking)
הוא סימון המביע סימן מטעם היצרן לכך שהמוצר נמצא בהתאמה עם הדרישות החוקיות בחקיקה האירופית שדורשת הטבעת סימן זה.

(16) הערכת תאימות (Conformity Assessement)
הוא תהליך המדגים האם דרישות הדירקטיבה בנוגע למכשירים חשמליים ואלקטרוניים מולאו.

(17) פיקוח שוק (Market Surveillance)
משמעו פעילויות ואמצעים הננקטים על ידי רשויות ציבוריות  על מנת לוודא התאמה של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים להוראות הדירקטיבה כך שלא יסכנו את הבריאות, הבטיחות, או כל דבר אחר שנדרש לשם הגנה על הציבור.

(18) החזרה (Recall)
משמעה כל צעד שמטרתו להשיג את ההחזרה של מוצר שנמצא כבר אצל משתמשי הקצה.

(19) מניעה (Withdrawal )
משמעו כל אמצעי שמטרתו למנוע ממוצר שנמצא בשרשרת האספקה מלהיות זמין בשוק.

(20) חומר הומוגני (Homogeneous Material)
משמעו חומר אחד עם הרכב אחיד או חומר המורכב משילוב של מספר חומרים, שלא ניתן להפרידם לחומרים נפרדים באמצעים מכנים כמו הברגה, חיתוך, ריסוק, טחינה או שפשוף.

(21) מכשיר רפואי (Medical Device)
משמעו מכשיר רפואי כמשמעותו בסעיף (1)(2)(a) לדירקטיבה  94/42/EC.

(22) מכשיר רפואי לדיאנוזה in vitro (In vitro diagnosis medical device)
משמעו מכשיר כהגדרתו בסעיף (1)(2)(b) לדירקטיבה  98/79/EC.

(23) מכשיר רפואי שהוא שתל פעיל (Active implantable medical device)
משמעו שתל פעיל שהוא מכשיר רפואי כהגדרתו בסעיף (1)(2)(c) לדירקטיבה   90/385/EC.

(24) מכשור לפיקוח ובקרה תעשייתים (Industrial monitoring and control instruments)
משמעו היכולת לייצר תחליף ולהעבירו בתקופה סבירה של זמן בהשוואה של הזמן הנדרש לייצור והעברה של חומר המפורט נספח II.

(25) זמינות של תחליף (Availability of substitute)
משמעו ההסתברות שמכשיר חשמלי או אלקטרוני שנעשה בו שימוש בתחליף יבצע את הפעולה לה נדרש ללא כשל בתנאים ובזמן שנקבעו מראש.

(26) אמינות של תחליף (Reliability of a substitute)
משמעו חלק נפרד שיכול להחליף חלק במכשיר חשמלי או אלקטרוני. המכשיר החשמלי או האלקטרוני אינו יכול לתפקד ללא חלק החילוף על פי האופן בו הוא תוכנן ויוצר. הפונקציונליות של המכשיר משתפרת כשהחלק מוחלף על ידי חלק חילוף.

(27) חלק חילוף (Spare part)
משמעו חלק נפרד שיכול להחליף חלק במכשיר חשמלי או אלקטרוני. המכשיר החשמלי או האלקטרוני אינו יכול לתפקד ללא חלק החילוף על פי האופן בו הוא תוכנן ויוצר. הפונקציונליות של המכשיר משתפרת כשהחלק מוחלף על ידי חלק חילוף.

(28) מכונה ניידת שאינה מיועדת לכביש לשימוש מקצועי בלעדי (non-road mobile machinery made available exclusively for professional use)
משמעו מכונה, עם מקור כח עצמאי, שלשם תפעולה נדרש תנועה רצופה או כמעט רצופה והמשכית בין שתי תחנות עבודה , והיא מיועדת לאנשי מקצוע בלבד.

 

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share