חדשות

תכנית סיוע של משרדי האוצר והכלכלה- למפעלי מזון קטנים והבינוניים, בתחום הבשר והנטול גלוטן

19/02/2017

קורס HACCP למפעלי מזון בישראל

29/01/2017

Go Global 2017

2/01/2017

הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי (תיקון – קרן לשמירה על ביטחון תזונתי), התשע"ו–2016

18/12/2016

נוהל מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן

6/11/2016

מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן

6/11/2016

הוראת מנכ"ל 4.37: מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן.

 

6/11/2016

הוועדה לבחינת מערך הכשרות בישראל

5/09/2016

רפורמה לרישוי עסקים - מפרטים אחידים- טופס הערות

5/09/2016

הצעה עסקית - אנגליה

23/08/2016

דו"ח המזון 2015

24/07/2016

הצעה עסקית 68

11/07/2016

הצעה עסקית 67

11/07/2016

Italian wholesaler, specialized in selling and distribution

26/06/2016

Scottish (UK) producer of innovative, superfood, healthy

26/06/2016

A Russian groceries trading company is looking for

26/06/2016

Cypriot exporter of frozen beef, pork, chicken and turkey

26/06/2016

Portuguese company is searching for new “free-from"

26/06/2016

תהליך שיתוף ציבור - ועדת אסדרה בנושא תזונה

26/06/2016

טופס הרשמה כנס

15/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share