אחריות

משמעותה של מסירת הצהרת תאימות על ידי יצרן היא הטלת אחריות עליו למילוי הוראות הדירקטיבה [ס' 13(3)].
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share