מה הפרטים שחייבים להיכלל בהצהרת תאימות?

בהתאם נספח VI  [ס' 13(2)].
עם זאת, במידה והצהרה דומה נדרשת על ידי חקיקה אחרת, ניתן להראות עמידה בהוראות הדירקטיבה על ידי שימוש בהצהרות אחרות שניתנו על פי דין  [ס' 13(2)].
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share