פעולות שהיבואן צריך לנקוט לפני הכנסת מוצר לשוק [ס' 9(b)].

טרם הכנסת מוצר חשמלי או אלקטרוני לשוק, יבואן צריך לוודא את הדברים הבאים:
• שהוכנה הצהרת תאימות על ידי היצרן;
• שהוכנו המסמכים הטכניים על ידי היצרן;
• שעל המוצר יש סימון CE  והמוצר מלווה במסמכים המתאימים;
• שהיצרן שומר רישום של מוצרים פגומים ושל אירועים של החזרת מוצרים פגומים ושסדרות הייצור מסומנות במספר סידורי המאפשר עקיבות וזיהוי המוצרים;
• במידה והיבואן חושד שהמוצרים אינם עומדים בדרישות הדירקטיבה, אסור לו להכניס את המוצרים לשוק עד שיערכו השינויים הנדרשים על מנת שיעמדו בהוראות הדירקטיבה תוך מתן דיווח על הפעולות שנעשו על מנת שהמוצרים יתאימו לדרישות ליצרן ולרשות המפקחת [ס' 9(c)].
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share