לאילו פעולות ניתן למנות נציג מוסמך?

לכל פעולה שהיא, למעט החובה לוודא שתכנון המוצר נעשה, פיקוח על ייצור המוצר והכנת המסמכים הטכניים הנדרשים יצרן [ס' 8(a)].
בכל מקרה, יש למנות את הנציג המוסמך למלא לפחות את הדברים הבאים [ס' 8(b)]:
• שמירת מסמכים טכניים ומסמכים המעידים על תאימות בשטח הפיקוח של המדינה למשך 10 שנים מיום כניסת המוצרים לשוק.
• במידה ויתבקש על ידי הרשות המתאימה, להעביר כל מסמך שיתבקש על מנת להראות תאימות להוראות הדירקטיבה;
• לעמוד בקשר עם הרשות המתאימה, לבקשתה, לגבי כל פעולה הנדרשת על מנת לוודא תאימות עם הוראות הדירקטיבה על פי  הסמכויות שניתנו לנציג בכתב המינוי.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share