הוצאה מתחולת הדירקטיבה

• הוצאה זמנית מהתחולה
מכשיר חשמלי ואלקטרוני שלא נכלל בתחולה כפי שהוגדרה בדירקטיבה המקורית 2002/95/EC יוכל להיות זמין בשוק האירופאי ומשווק עד ליום 22.07.2019 [ס' 2(2)].

• המוצרים הבאים לא נכללים באופן קבוע בתחולת דירקטיבת ה   :RoHS
א) ציוד חיוני להגנה על אינטרסים חיוניים של בטחון המדינות החברות, כולל תחמושת ונשק המיועדים למטרות מלחמתיות [ס' 4(a)];
ב) ציוד שתוכנן להישלח לחלל [ס' 4(b)];
ג) מכשיר שתוכנן באופן ייחודי, וצריך להתקין אותו, כחלק מציוד אחר שאינו נופל תחת תחולת הדירקטיבה או שמוחרג ממנה , שיכול למלא את הפונקציונליות שלו רק כשהוא חלק מהציוד הכולל, ושניתן להחליפו רק על ידי מכשיר שתוכנן במיוחד לשם כך [ס' 4(c)];
ד)  כלים תעשייתיים נייחים בקנה מידה גדול [ס' 4(d)];
ה) מתקנים קבועים בקנה מידה גדול [ס' 4(e)];
ו) אמצעי שינוע לאנשים או טובין למעט רכבים חשמליים דו גלגליים מסוג שלא אושר [ס' 4(f)];
ז) מכונות נעות שלא על כבישים המיועדות באופן בלעדי לשימוש מקצועי [ס' 4(g)];
ח) מכשור רפואי אקטיבי שניתן להשתלה  [ס' 4(h)];
ט) תאים פוטו-וולטאיים המיועדים להיות בשימוש במערכת שתוכננה, חוברה והורכבה על ידי אנשי מקצוע לשימוש קבוע במיקום קבוע על מנת לייצר אנרגיה מהשמש לצרכי ציבור, מסחר, תעשייה או צרכים ביתיים  [ס' 4(i)];
י) ציוד שתוכנן באופן מיוחד למטרות מחקר ופיתוח ושזמין על בסיס קשר בין עסקים [ס' 4(j)];

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share