סימון CE

מה סימון CE?
סימון CE הוא סימון המביע סימן מטעם היצרן לכך שהמוצר נמצא בהתאמה עם הדרישות החוקיות בחקיקה האירופית שדורשת הטבעת סימן זה [ס' 3(15)]. 

מהם הכללים לסימון CE?
1. באופן כללי - סימון CE יבוצע על ידי הכללים שנקבעו בסעיף 30 לתקנות אירופאיות 765/2008 [ס' 14].
2. סימון CE נגיש, בולט ובלתי מחיק על גבי מוצר חשמלי או אלקטרוני או בלוחית נתונים שלו. במקרים והדבר לא ניתן, הסימון יהיה על האריזה ועל המסמכים המצורפים למוצר [ס' 15(1)].
3. המועד לסימון CE של המוצר הוא לפני הכנסתו לשוק [ס' 15(2)].

חזקה
בהיעדר הוכחה אחרת, קיימת הנחה שסימון CE על מכשיר חשמלי או אלקטרוני מבטא עמידה בדרישות דירטיבת ה- RoHS [ס' 16(1)].

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share