הצהרת תאימות

מהי הצהרת תאימות?

הצהרת תאימות היא מסמך המעיד על התאמה של מכשיר חשמלי או אלקטרוני לדרישות הוראות דירקטיבת ה – RoHS    [ס' 13(1)].

מה הפרטים שחייבים להיכלל בהצהרת תאימות?

בהתאם נספח VI  [ס' 13(2)].
עם זאת, במידה והצהרה דומה נדרשת על ידי חקיקה אחרת, ניתן להראות עמידה בהוראות הדירקטיבה על ידי שימוש בהצהרות אחרות שניתנו על פי דין  [ס' 13(2)].

אחריות

משמעותה של מסירת הצהרת תאימות על ידי יצרן היא הטלת אחריות עליו למילוי הוראות הדירקטיבה [ס' 13(3)].

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share