כללי

דירקטיבת ה–RoHS 2011 מגבילה את השימוש בששה חומרים [עופרת (Pb); כספית (Hg); קדמיום (Cd); כרום שש ערכי (Cr6+); מעכב בעירה PBDE; מעכב בעירה PBB] במכשירים חשמליים ואלקטרוניים שנכנסים תחת קטגוריות המפורטות בנספח II  לדירקטיבה. ערכי הסף המירביים של הריכוזים המשקליים של חומרים אלה בחומרים הומוגניים המותרים נקבע בנספח II לדירקטיבה:  0.1% (או 1,000 חלקים למיליון), למעט קדמיום לגביו ערך הסף שנקבע הוא 0.01% (100 חלקים למיליון).
מטרת הדירקטיבה היא לתרום להגנה על בריאות האדם והסביבה, כולל הפעולות הנדרשות להשבה ולסילוק של פסולת חשמלית ואלקטרונית.
הדירקטיבה משנת 2011 היא דירקטיבה מתוקנת שכוללת שינויים רבים שחלו מאז הדירקטיבה המקורית שפורסמה בשנת 2003.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share