תעריפים

תעריפי מים עדכניים, תעשייה בהקצאה - שנת 2013

בחודש יולי 2013 עידכנה רשות המים את ספר התעריפים המלא.

1/08/2013

שיעורי הבלו על דלקים ושיעורי הישיבון על סולר - שנת 2013

שיעורי הבלו על דלקים ושיעורי ההחזר על הסולר עודכנו בחודש מאי 2013

1/08/2013

תעריפי החשמל העדכניים לצרכני תעו"ז - שנת 2013

חברת החשמל עידכנה את תעריפי החשמל בתאריך 16.5.2013.

20/05/2013

תעריפי הארנונה לשנת 2013

בהתאם לחוק ההסדרים, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מידי שנה בהתאם לנוסחה: שיעור של 80% מהתייקרות מדד משולב, הלוקח בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% מהתייקרות השכר הציבורי, הידועים ב- 20/10 בכל שנה.

 

תעריפי הדלקים

תעריפי הדלקים הינם תעריפים תיאורטיים המפורסמים על ידי משרד האנרגיה והמים וישנה שונות בינם לבין התעריפים בפועל.

26/11/2012
לכל שאלה תשובה – שירות חדש לחברי הפורום

במדור זה יכול כל מנהל כספים החבר בפורום, לשאול כל שאלה הנוגעת לפעילותו המקצועית השוטפת. שאלות אלו יועברו למומחים הרלוונטיים בתחום (ללא ציון של פרטי השואל והחברה).

 

לשאלה חדשה לחץ כאן 

לרישום כמומחה לחץ כאן

על שולחן העבודה

 

תוכנית מענקים חדשה לחברות לא מייצאות : מסלול הגדלת הפריון  

 

לפרטים נוספים לחץ כאן

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share