אכרזת שינויים בתקינה הרשמית

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל להחליף או לשנות את התקנים הרשמיים הבאים:

אכרזת רשמיות 73, אכרזת רשמיות 74.

 ת"י 907 – מכשירים ביתיים צורכי גז לאפייה, לבישול ולצלייה.

 

במקומו יבואו:

ת"י 907 חלק 1 – מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – כללי ;

ת"י 907 חלק 2 – מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה בטיחות – מכשירים הכוללים תנורים או/גם מצלים

 

הפועלים בהסעת אוויר מאולצת ;

ת"י 907 חלק 3 – מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית ;

ת"י 907 חלק 4  - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה – כללי ;

ת"י 907 חלק 5 – מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה – מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת.

 

 

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 

 ·   את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.

 

 ·   המעוניינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.
טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

 

 

הממונה על התקינה במשרד התמ"ס העביר לידיעת התאחדות התעשיינים כי שר התמ"ס שוקל:

 

 להכריז רשמיות לתקנים הבאים:

 

           ·   ת"י 5378 – מתקני משחקים מתנפחים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה ;

           ·   ת"י 12586 – אבזרים לטיפול בילדים – מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה ;

 

 

האכרזה על הרשמיות, שינויה, או הסרתה, תכנס לתוקף כעבור חודשיים מיום פרסומה ברשומות.  כידוע, עם הכרזת הרשמיות יחול איסור מוחלט לייצר, לשווק או למכור את המוצרים הנ"ל אם אינם עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן או הסעיפים עליהם הוכרזה הרשמיות.

 

           ·   את התקנים או גיליונות התיקון ניתן להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 תל-אביב, טלפון 03-6465154.

 

           ·   המעונינים להעיר את הערותיהם מתבקשים לפנות בדחיפות, לממונה על התקינה -
מר גרישה דייטש, משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, קרית  בן גוריון, ירושלים.
טלפון 02-6662295, פקס 02-6662943

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share