תשובה 3.2

חומר מבוקר באופן הולם כאשר חשיפת האדם אליו נמוכה מ– Derived No-Effect Level (DNEL) או מתחת לריכוז מנובא בעל השפעה - Predicted No Effect Concentration) PNECs) ביחס לתחום הסביבתי הרלוונטי. מועצת האיחוד הבהירה שמתן רישוי המבוסס על בקרה הולמת לא יחול על חומרים אם לא ניתן יהיה לקבוע ערכי DNEL או PNECs. באופן ספציפי הכוונה היא לחומרים עמידים, מצטברים במערכות ביולוגיות וחומרים רעילים (PBT), מצטברים מאוד ומצטברים מאוד במערכות ביולוגיות (vPvB), קרצינוגנים, מוטגניים או רעילים למערכת הרבייה.

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share