תשובה 2.20

מועמד לאישור של חומר צריך לבחון אם קיימות חלופות לחומרים או לטכנולוגיות לייצור חומרים הגורמים דאגה רבה ביותר (SVHC) הנכללים בנספח XIV. יצרן של חומר כזה נדרש לנתח את החלופות כולל הסיכונים הקיימים בשימוש חומרים אלו, והישימות למימוש החלופה (טכנית וכלכלית). אם המועמד לרישוי מזהה חומר חליפי, עליו להגיש תוכנית להחלפת החומר כולל לוח זמנים לביצוע התהליך.
אם הנרשם, המועמד לאישור לא יכול להציג את היתרונות של החלופה המוצעת, הוועדה האחראית בסוכנות תסקור את הניתוח החברתי-כלכלי ואת מידת הישימות הקשורים לחלופה הנבחנת אשר הוגשה על ידי הנרשם או על ידי גופים שלישיים בעלי עניין. כמו כן, הוועדה תהיה אחראית על ביצוע הערכת הסיכונים ובחינת הסיכונים הנובעות מכל חלופה אפשרית המוצגת תוך חודשיים. כלל השיקולים הללו ישתלבו בהחלטה הסופית לגבי השימוש בחומר החלופי. בעת החלטה על הימצאו של חומר חלופי, הנציבות תשקול את כלל ההיבטים הרלוונטיים, ובכלל זה האם משמעות המעבר לחומר זה הינה הפחתה ברמת הסיכון לאדם ולסביבה  ותבחן את הסבירות הכלכלית והטכנית הכרוכה במעבר לחומר זה.
 
אישור לחומר המדובר יינתן במידה שהפונה יכול להציג בקרת סיכונים הולמת.
במידה שהפונה לא יכול להציג בקרת סיכונים הולמת לחומר המוגש לאישור הוועדה להערכת סיכונים, הנציבות לא תיתן אישור לחומר החלופי המוצע. במידה שלא יימצא חומר חלופי, יהיה על הפונה להוכיח שהתועלת הכלכלית-חברתית הנובעת משימוש בחומר זה גוברת על הסיכונים.
בכל המקרים, המידע על חומרים חליפיים יפורסם על ידי הנציבות בזמן קביעת פרק הזמן שנקבע לאישור החומר. במהלך תהליך האישור לחומר, הסוכנות יכולה לשפר או לדחות את האישור במידה שחומר חליפי נמצא זמין.

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share