תשובה 2.19

בפני היצואן הישראלי קיימות שתי חלופות לרישום החומרים: 

* רישום על ידי נציג אירופאי 
בחלופה זו הנציג שימונה צריך להיות בקיא בדרישות החקיקה ובעל ידע מתאים הנוגע לעיסוק בחומרים אותם הוא עתיד לרשום בסוכנות. בנוסף, נדרש כי הנציג יחזיק ברשותו כל מידע עדכני הקשור לחומר ובכלל זה היקף המכירה ורשימת הלקוחות האירופאים. כמו כן עליו להחזיק בגיליון בטיחות כימי (SDS) עדכני לחומר. בחירה באפשרות זו תחייב את היצואן להודיע על מינוי הנציג ופרטיו ליבואנים האירופאים שלו לחומר אשר ייחשבו כמשתמשי ביניים למטרת החקיקה.
חברות ישראליות אשר להן חברות באירופה, תוכלנה חברות אלו להיות הנציג האירופאי למטרת הרישום.

* רישום על ידי היבואן האירופאי
בחלופה זו היבואן האירופאי הוא זה אשר יבצע את הרישום עבור החומרים אותם הוא מייבא. במקרה זה על היצואן לבסס הסדר זה באמצעות עריכת חוזה התקשרות מתאים.

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share